logom

Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r.o.
U Kantorka 406, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm

zrealizovala v období 1. září 2012 – 31. srpna 2014 projekt CZ.1.07/1.5.00/34.1014

ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA SŠCR A JŠ

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
EU peníze středním školám

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍ ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů podpořit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. Snahou bylo zlepšit prezentaci a kvalitu učebních materiálů mimo jiné prostřednictvím ICT, zvýšit kvalitu vzdělávání žáků, použitím nových metod motivovat žáky a díky vložení vytvořených materiálů do interaktivního prostředí školního Moodle zlepšit dostupnost studijních materiálů.

Konečným výsledkem projektu bylo vypracování stanoveného počtu vzdělávacích materiálů a DUM a pilotní ověření přímo ve výuce ve školním roce 2012/2013 a 2013/2014, a to v těchto klíčových aktivitách:

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (2 sady po 32 vzdělávacích materiálech)
II/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií (64 odučených hodin)
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (6 sad po 20 DUM) v těchto tematických oblastech:

  • Anglická mluvnice
  • Německý jazyk
  • Základy společenských věd
  • Základy přírodních věd
  • Služby cestovního ruchu
  • Zeměpis cestovního ruchu

IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol (2 sady po 32 vzdělávacích materiálech)
V/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti (2 sady po 20 vzdělávacích materiálech)

Zpracované učební materiály, testovací úlohy, materiály pro podporu školní výuky i samostudium byly vloženy do e-learningového systému MOODLE, kde mají přístup všichni pedagogové a studenti naší školy. Změna a inovativní přístup spočíval ve vytvoření materiálů a rozšíření interaktivního prostředí školního Moodlu do více tematických celků vzdělávání. Pedagogové zdokonalili své znalosti a schopnosti v oblasti ICT a dochází k vyššímu využívání ICT jak přímo ve výuce, tak i v domácí přípravě žáků školy.

Hodnocení změny:

Po vypracování a průběžném ověření ve výuce všech vzdělávacích materiálů a DUM byl dán prostor k diskuzi a návrhům žáků k vytvořeným materiálům. Případné návrhy k vylepšení byly zapracovány do ověřovaných materiálů. Dalším způsobem hodnocení změny je výstupní hodnocení zprávy z nástroje Profil Škola. (najdete zde)

Uvedené učební materiály a DUM jsou uvedeny v programu LMS MOODLE. Šablony jsou přístupné ZDARMA na stránkách www.sscrroznov.czzáložka projekty EU, Šablony.

V případě zájmu o využití těchto šablon nás  kontaktujte na výše uvedené adrese nebo na e-mailu: info@sscrroznov.cz