ŠVP – Hotelnictví a turismus (65-42-M/01)

Základní informace o oboru

Název oboru Cestovní ruch
Kód studia 65-42-M/01
Školní vzdělávací program Hotelnictví a turismus
Délka studia 4 roky
Forma studia denní
Podmínky přijetí ukončení 9. ročníku ZŠ, lékařské potvrzení
o zdravotní způsobilosti studovat daný obor
Způsob ukončení maturitní zkouška
Poskytované vzdělání   střední vzdělání s maturitní zkouškou

Zaměření oboru

Zajímáte se o práci, kde potkáte mnoho zajímavých lidí? Jste komunikativní? Máte zájem o studium jazyků, předmětů založených na hotelnictví, cestovní ruch a předměty obchodně podnikatelské? Chcete si do budoucna pracovat v hotelu v ČR nebo v zahraničí? Chcete být součástí hotelovém managementu a nebo chcete pracovat v obchodně podnikatelských firmách? Nebo si raději vlastní firmu sami založit? Pak je pro vás studium tohoto oboru velmi dobou volbou.

Čtyřleté studium, které je ukončeno maturitní zkouškou. Vychází z rámcového vzdělávacího oboru Hotelnictví. Odborné předměty začínají již v prvním ročníku, další pak přibývají ve druhém a třetím ročníku. Naučíte se komunikovat ve dvou světových jazycích. Osvojíte si práci v hotelových a restauračních službách, získáte kompletní vědomosti z hotelového managementu, seznámíte se základy gastronomie. Současně absolvujete tuzemské praxe a máte možnost absolvovat zahraniční praxe ve velmi kvalitních hotelových zařízeních.

U zahraničních praxí si vyděláte finanční prostředky pro financování svých koníčků nebo na úhradu školného. Zahraniční praxe v délce tří a čtyř měsíců žáci konají u našich partnerů v Německu, Švýcarsku, Řecku a na Kanárských ostrovech – ostrov Tenerife.

Technologie přípravy pokrmů, Nauka o výživě , Technika obsluhy a služeb, Učební praxe, Ekonomika a podnikání, Účetnictví, Podnikání v hotelnictví a gastronomii, Marketink a management v hotelnictví, Lázeňství, Základy práva, Právo v podnikání, Aplikovaná psychologie, Zeměpis cestovního ruchu, Cestovní ruch, Obchodní korespondence, Technika administrativy, Práce s počítačem

Český jazyk a komunikace, Literatura a kultura, Anglický jazyk, Německý jazyk, Dějepis, Základy společenských věd, Základy přírodních věd, Matematika, Tělesná výchova

Studentka Střední školy cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm
Studenti Střední školy cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm

Aprobovaní učitelé a u odborných předmětů odborní vyučující s praxí v cestovním ruchu a doplňkovým pedagogickým studiem.

Jedná se o moderní studijní obor. Studium oboru je poměrně široce koncipováno což poskytuje značnou výhodu v uplatnitelnosti na trhu práce. Součásti studia jsou tuzemské a zahraniční praxe, tuzemské a zahraniční exkurze. Každý žák školy má možnost v průběhu studia složit státní závěrečnou zkoušku z cizího jazyka na naší škole, což mu usnadňuje přijetí na vysokou školu. Odbornost začíná již od prvního ročníku na rozdíl od jiných škol podobného zaměření, kde velmi omezené odborné zaměření začíná až od 3. ročníku. Již po druhém ročníku mají žáci možnost odjíždět na tří měsíční zahraniční odbornou praxi do Německa. Po 3. ročníku pak do Švýcarska, Řecka nebo na Kanárské ostrovy. Další naší výhodou je to, že jsme škola menší, rodinného typu, což znamená, že vyučující žáky velmi dobře znají na rozdíl od velkých škol, kde se žák stává anonymním a pouze jedním z mnoha.

 • organizaci, zabezpečení a poskytování jednotlivých služeb v cestovním ruchu
 • provozně ekonomické a ekonomické činnosti v hotelích, lázeňských, rekreačních a ubytovacích zařízeních
 • umí nabídnout a poskytovat služby ubytovací, stravovací
 • přípravu a organizaci kongresů, výstav, festivalů nebo veletrhů
 • vedení agendy ubytovacího a stravovacího zařízení za pomocí informačních technologií
 • přípravu a praktické provedení průvodcovských služeb
 • práci s počítačem, orientuje se v účetnictví a administrativě potřebné pro činnost ubytovacího nebo stravovacího zařízení, případně CK a CA
 • hovoří dvěma světovými jazyky
 • ve středních technickohospodářských funkcích ve službách stravovacích, ubytovacích komplexu hotelového průmyslu a průmyslu služeb cestovního ruchu
 • ve všech službách cestovního ruchu např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center, průvodci cestovního ruchu, delegáti pro různé oblasti
 • podnikání v oblasti hotelnictví, v cestovním ruchu
 • při výkonu ekonomických a provozně ekonomických činností v různých firmách
 • v lázeňských, rekreačních a ubytovacích zařízeních
 • Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu na vysokých školách se zaměřením na cestovních ruch i na jiných typech vysokých škol. V posledních letech byla jejich úspěšnost v přijetí na vysokou školu téměř 100%.
2 375,- Kč měsíčně. Dále viz. záložka Uchazeč, Školné a stipendia.
 • 3 – 4měsíční zahraniční stáže
 • barmanský, animátorský, baristický a flairový kurz v průběhu studia
 • praxe ve vybraných hotelech,  restauracích a jiných zařízeních cestovního ruchu
 • účast na domácích a zahraničních tematických exkurzích
 • návštěvy gastronomických veletrhů a výstav
 • možnost složit státní jazykovou zkoušku z jazyka anglického nebo německého v průběhu studia ve škole
 • reprezentace školy na vědomostních soutěžích z oblasti gastronomie a cestovního ruchu
 • získání europassu
Předběžná přihláška