Informace o státních a mezinárodních jazykových zkouškách jsou uvedeny na: https://www.jazykovezkousky.cz/