Logo

Projekt „Studium angličtiny v UK a čtenářská dílna“ –  číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1652 byl realizován ve  Střední škole cestovního ruchu a Jazyková škole s právem státní jazykové  zkoušky, s.r.o. v termínu od   01. 07. 2015 – 31. 12. 2015.

Studia angličtiny v UK se zúčastnilo 48 žáků, vybraných ze všech tříd školy, a tři učitelé jako pedagogický dozor. Nedílnou součástí bylo devět hodin výuky angličtiny na Grammar School for Girls v Chathamu. Během studia byli žáci rozděleni do čtyř dvanáctičlenných skupin. Výuku vedly rodilé mluvčí a ve skupinách se střídaly, takže všichni žáci měli možnost seznámit se s několika různými tématy a různými metodami výuky. Studium přispělo zejména k prohloubení a rozšíření vědomostí žáků o anglicky mluvící zemi, jejíž jazyk studují. Museli se na týden adaptovat na zcela neznámé prostředí, naučit se v něm pohybovat a efektivně komunikovat v cizím jazyce. Byli také seznámeni s významnými reáliemi příslušného místa a kontaktem s lidmi různých ras a kultur si vyzkoušeli možnost i nutnost koexistence lidí z různých etnických skupin. Klíčová aktivita a cíl v šablonách byl jednoznačně splněn. Monitorovací indikátory byly splněny a dokonce i překročeny.  CK A21 vyhrála výběrové řízení hlavně díky nabídkové ceně. Díky této ceně mohlo na studium v UK vycestovat 48 žáků místo původních naplánovaných 40 žáků. Čtenářská dílna byla realizována ve 2. ročníku a ve 3. ročníku školy. Úspěch šablony: šablona podpořila individuální schopnost žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti. Povinný nákup minimálně 100 kusů knih v papírové podobě byl splněn a překročen na počet 290 kusů knih. Tím byl překročen stav téměř trojnásobně. Celkově hodnotíme projekt velmi pozitivně. Učitelé i žáci byli z projektu nadšeni. Závěrečná monitorovací zpráva projektu.

Fota: