eu

Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.,

U Kantorka 406, Rožnov pod Radhoštěm

je partnerem v projektu:

„Digitální vzdělání pedagogů SŠ pro efektivní výuku“, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012341, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Předkladatelem projektu je

Centrum Informační Společnosti, s.r.o.

se sídlem/místo podnikání: Blažkova 186, Praha 10, 104 00

Cílem projektu je:

  • Připravit pedagogy po stránce digitálních kompetencí tak, aby byli schopni zvolit vhodný způsob začlenění simulací do výuky, samostatně vést simulační hru a v maximální míře ji využít pro zefektivnění výuky, rozvoj a hodnocení studentů. Zejména s ohledem na využití principů learning by doing, interaktivity výuky a aktivizace studentů.
  • Vytvořit interaktivní vzdělávací program, který bude v digitální formě a bude zahrnovat metodiku, názorné video tutoriály, znalostní bázi a postupy, včetně využití příkladů z praxe.
  • Součástí programu bude implementace simulační hry Unisim do výuky na zapojených školách.

NA TENTO PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE