ŠVP – Informační technologie a webdesign (18-20-M/01)

Základní informace o oboru

Název oboru Informační technologie
Kód studia 18-20-M/01
Školní vzdělávací program Informační technologie a webdesign
Délka studia 4 roky
Forma studia denní
Podmínky přijetí ukončení 9. ročníku ZŠ,
Způsob ukončení maturitní zkouška
Poskytované vzdělání   střední vzdělání s maturitní zkouškou

Zaměření oboru

Máš rád/a moderní informační technologie? Rád/a tvoříš? Jsi kreativní? Zajímá tě, jak se tvoří webdesignové návrhy? Pak si vyber tento studijní obor.

Absolvent/ka se může uplatnit na pozicích webdesignera, technika IT, pracovníka specializované podpory uživatelů prostředků IT, správce operačních systémů, správce aplikací, administrátora počítačových sítí, dále ve funkci programátora, správce informačních systémů nebo na pozicích grafiků, kvalifikovaných obchodníků s prostředky IT včetně poradenství aj. Po získání praxe pak můžeš začít s vlastním podnikáním v této velmi zajímavé a rychle se rozvíjející moderní oblasti.

Čtyřleté studium, které je ukončeno maturitní zkouškou. Vychází z rámcového vzdělávacího oboru Informační technologie. Odborné předměty začínají již v prvním ročníku, další pak přibývají ve druhém a třetím ročníku. Naučíš se komunikovat ve dvou světových jazycích. Během studia se žáci seznámí s prostředky IT z hlediska hardware, instalaci a správy OS, a aplikačního SW,   seznámí se s návrhy, realizací a administrací počítačových sítí, zvládnou základy programování včetně návrhu webdesignu, zpracování digitální fotografie, zpracování grafických návrhů a jejich využití při tvorbě www stránek, zpracování videa a zvuku apod.

Webdesign, Počítačová grafika, Hardware, Aplikační software, Operační systémy, Počítačové sítě, Zpracování zvuku a videa, Programování a webdesign Informační a komunikační technologie, Ekonomika

Český jazyk a komunikace, Literatura a kultura, Anglický jazyk, Německý jazyk, Dějepis, Základy společenských věd, Základy přírodních věd, Matematika, Tělesná výchova

Studentka Střední školy cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm
Studenti Střední školy cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm

Aprobovaní učitelé a u odborných předmětů odborní vyučující s praxí v informačních technologiích a doplňkovým pedagogickým studiem.

Studijní obor je moderně koncipován a je zaměřen na současné požadavky firem. Zabraňuje se tím nejčastějšímu problému, který se vyskytuje u škol, a to učení poznatků, které současná praxe již překonala. Studium oboru je poměrně široce koncipováno což poskytuje značnou výhodu v uplatnitelnosti absolventů na pracovním trhu po ukončení studia. Každý žák školy má možnost v průběhu studia složit státní závěrečnou zkoušku z cizího jazyka na naší škole, což mu usnadňuje přijetí na vysokou školu. Odbornost začíná již od prvního ročníku na rozdíl od jiných škol podobného zaměření, kde velmi omezené odborné zaměření začíná až od 3. ročníku. Další naší výhodou je to, že jsme škola menší, rodinného typu, což znamená, že vyučující žáky velmi dobře znají na rozdíl od velkých škol, kde se žák stává anonymním a pouze jedním z mnoha.

 • Navrhovat, sestavovat a udržovat HW,
 • Pracovat se základním programovým vybavením
 • Pracovat s aplikačním programovým vybavením
 • Navrhovat, realizovat a administrovat počítačové sítě
 • Programovat a vyvíjet uživatelská a databázová řešení
 • Navrhování webdesignových řešení
 • Zpracování digitální fotografie
 • Zpracovávat video a zvuk
 • Tvořit www stránky apod.
 • na pozicích webdesignera,
 • technika IT, pracovníka uživatelské podpory, správce operačních systémů,
 • správce aplikačního software, administrátora počítačových sítí,
 • ve funkci programátora webových řešení,
 • správce informačních systémů
 • kvalifikovaných obchodníků s prostředky IT včetně poradenství aj.
 • Po získání určité praxe si mohou otevřít vlastní firmu.
 • Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu na vysokých školách se zaměřením na cestovní ruch i na jiných typech vysokých škol. V posledních letech byla jejich úspěšnost v přijetí na vysokou školu téměř 100%.
2 375,- Kč měsíčně. Dále viz záložka Uchazeč, Školné a stipendia.
 • složit státní jazykovou zkoušku z jazyka anglického v průběhu studia přímo v naší škole
 • účastnit se domácích a zahraničních tematických exkurzí
 • praxe v IT firmách a designových studiích
 • reprezentace školy na vědomostních soutěžích
 • získání europassu
Předběžná přihláška