ROZPIS  KONZULTACÍ  PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020 JE VYVĚŠEN NA ŠKOLNÍ NÁSTĚNCE