ŠVP – Design a počítačová grafika (18-20-M/01 )

Základní informace o oboru

Název oboru Informační technologie
Kód studia 18-20-M/01
Školní vzdělávací program Design a počítačová grafika
Délka studia 4 roky
Forma studia denní
Podmínky přijetí ukončení 9. ročníku ZŠ
Způsob ukončení maturitní zkouška
Poskytované vzdělání   střední vzdělání s maturitní zkouškou

Zaměření oboru

Jste kreativní? Máte rádi moderní informační technologie? Rádi tvoříte? Rádi fotografujete? Zajímá vás jak se tvoří designové návrhy? Pak si vyberte tento studijní obor.

Absolvent se může uplatnit na pozicích designového grafika, webdesignera, technika IT, pracovníka uživatelské podpory, správce operačních systémů, správce aplikačního software, administrátora počítačových sítí, dále ve funkci programátora webových řešení, správce informačních systémů nebo v pozicích grafiků, kvalifikovaných obchodníků s prostředky IT včetně poradenství aj. Po získání určité praxe si mohou otevřít vlastní firmu. Jedná se o moderní a atraktivní studijní obor.

Čtyřleté studium, které je ukončeno maturitní zkouškou. Vychází z rámcového vzdělávacího oboru Informační technologie. Odborné předměty začínají již v prvním ročníku, další pak přibývají ve druhém a třetím ročníku. Naučíte se komunikovat ve dvou světových jazycích. Během studia připravujete designově zpracované grafické návrhy, tvoříte vlastní www stránky, seznámíte se s hardwarem a softwarem počítačů, operačními systémy, počítačovými sítěmi, osvojíte si aplikační software.

Naučíte se zpracovávat digitální fotografii, vytvářet designové a grafické návrhy, zpracovávat videa a zvuk a to vše využívat při tvorbě www stránek apod.

Design, Počítačová grafika, Hardware, Aplikační software, Operační systémy, Počítačové sítě, Zpracování zvuku a videa, Programování a webdesign, Informační a komunikační technologie, Ekonomika

Český jazyk a komunikace, Literatura a kultura, Anglický jazyk, Německý jazyk, Dějepis, Základy společenských věd, Základy přírodních věd, Matematika, Tělesná výchova

Studenti Střední školy cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm - Baňkování
Studenti Střední školy cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm - Masáž

Aprobovaní učitelé a u odborných předmětů odborní vyučující s praxí v informačních technologiích s doplňkovým pedagogickým studiem.

Studijní obor je moderně koncipován a je zaměřen na současné požadavky pracovního trhu. Studium oboru je poměrně široce koncipováno což poskytuje značnou výhodu v uplatnitelnosti absolventů ve firmách po ukončení studia. Každý žák školy má možnost v průběhu studia složit státní závěrečnou zkoušku z cizího jazyka na naší škole, což mu usnadňuje přijetí na vysokou školu. Další naší výhodou je to, že jsme škola menší, rodinného typu, což znamená, že vyučující žáky velmi dobře znají na rozdíl od velkých škol, kde se žák stává anonymním a pouze jedním z mnoha.

 • navrhovat, sestavovat a udržovat HW
 • pracovat se základním programovým vybavením
 • pracovat s aplikačním programovým vybavením
 • navrhovat, realizovat a administrovat počítačové sítě
 • programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení
 • zpracování digitální fotografie
 • vytváření designových a grafických návrhů
 • zpracovávat videa a zvuk
 • tvořit www stránky apod.
 • na pozicích designového grafika,
 • technika IT, pracovníka uživatelské podpory, správce operačních systémů,
 • správce aplikačního software, administrátora počítačových sítí,
 • ve funkci programátora webových řešení,
 • správce informačních systémů
 • kvalifikovaných obchodníků s prostředky IT včetně poradenství aj.
 • po získání určité praxe si mohou otevřít vlastní firmu.
 • Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu na vysokých školách se zaměřením na informační technologie i na jiných typech vysokých škol.
2 375,- Kč měsíčně. Dále viz záložka Uchazeč, Školné a stipendia.
 • složit státní jazykovou zkoušku z jazyka anglického v průběhu studia přímo v naší škole
 • účastnit se domácích a zahraničních tematických exkurzí
 • praxe v designových studiích a IT firmách
 • reprezentace školy na vědomostních soutěžích
 • získání Europassu
Předběžná přihláška