ŠVP – MANAGEMENT A TURISMUS (65-42-M/02)

Základní informace o oboru

Název oboru Cestovní ruch
Kód studia 65-42-M/02
Školní vzdělávací program Management a turismus
Délka studia 4 roky
Forma studia denní
Podmínky přijetí ukončení 9. ročníku ZŠ
Způsob ukončení maturitní zkouška
Poskytované vzdělání   střední vzdělání s maturitní zkouškou

Zaměření oboru

Zajímáte se o cestování, poznávání nových zemí, máte zájem o studium jazyků, předmětů založených na cestovní ruch a předměty obchodně podnikatelské? Chcete si do budoucna zřídit cestovní kancelář, cestovní agenturu, pracovat v hotelu nebo ho řídit? Případně chcete pracovat v obchodně podnikatelských firmách či si firmu sami založit?

Pak je pro vás studium tohoto oboru velmi dobrou volbou. Obor je velmi atraktivní a je o něj stále velký zájem z důvodu široké uplatnitelnosti v praxi. Vyučujeme ho od založení školy v roce 1992.

Jedná se o čtyřleté studium, které je ukončeno maturitní zkouškou.  Vychází z rámcového vzdělávacího programu Cestovní ruch. Odborné předměty začínají již v prvním ročníku, další pak přibývají ve druhém a třetím ročníku.  Naučíte se komunikovat ve dvou světových jazycích, osvojíte si práci průvodce, naučíte se vytvářet animační programy, získáte kompletní vědomosti pro řízení cestovní kanceláře, vytváření zájezdů (včetně itinerářů a kalkulací) a seznámíte se se základy gastronomie. Povinnou součástí studia je Právo v podnikání, Infomační a komunikační technologie, Písemná komunikace, Ekonomie a Účetnictví. V průběhu studia absolvujete tuzemské praxe a tematické exkurze, které sami připravujete a průvodcujete. Máte možnost se účastnit zahraničních praxí a získat zajímavé finanční prostředky. Zahraniční praxe  v délce tří a čtyř měsíců žáci konají u našich partnerů v Německu, Švýcarsku, Řecku a na Kanárských ostrovech – ostrov Tenerife.

Zeměpis cestovního ruchu, Služby cestovního ruchu,
Průvodcovství a animace, Dějiny kultury,
Wellness a lázeňství, Technika obsluhy a prodeje,
Gastronomie, Komunikace ve službách,
Písemná komunikace, Informační a komunikační technologie,
Právo v podnikání, Ekonomika,
Účetnictví, Fiktivní firma.

Český jazyk a komunikace, Literatura a kultura,
Anglický jazyk, Německý jazyk,
Dějepis, Základy společenských věd,
Základy přírodních věd, Matematika, Tělesná výchova.

Studentka Střední školy cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm
Studentka Střední školy cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm

Aprobovaní učitelé a u odborných předmětů odborní vyučující s praxí v cestovním ruchu, kteří absolvovali doplňkové pedagogické studium.

Studijní obor je moderně koncipován, jeho obsah je neustále inovován na základě požadavků pracovního trhu. Zabraňuje se tím nejčastějšímu problému, který se vyskytuje u škol, a to učení poznatků, které současná praxe již překonala. Studium oboru je poměrně široce koncipováno, což poskytuje značnou výhodu v uplatnitelnosti na trhu práce. Součástí studia jsou tuzemské a zahraniční praxe, tuzemské a zahraniční exkurze.  Každý žák školy má možnost v průběhu studia složit státní zkoušku z cizího jazyka na naší škole, což mu usnadňuje přijetí na vysokou školu. Výuka odborných předmětů začíná již od prvního ročníku, na rozdíl od jiných škol podobného zaměření, kde velmi omezené odborné zaměření začíná až od 3. ročníku.  Již po dosažení 17. let mohou žáci odjíždět na tříměsíční zahraniční odbornou praxi do Německa, kde si žáci vydělají zajímavou finanční částku. Po dovršení 18. let pak mohou odjet na čtyři měsíce do Švýcarska, Řecka, na Kanárské ostrovy případně do oblasti Costa Brava. Jsme škola odborně zaměřená na služby cestovního ruchu. Na rozdíl od jiných škol s řadou různorodých, vzájemně nesouvisejících studijních oborů, kde vyučující nemůže být odborník na různé studijní obory, jsou naši vyučující na tuto odbornost specializováni. Další naší výhodou je to, že jsme škola menší, rodinného typu, což znamená, že vyučující žáky velmi dobře znají na rozdíl od velkých škol, kde se žák stává anonymním a pouze jedním z mnoha.

 • organizaci, zabezpečení a poskytování jednotlivých služeb v cestovním ruchu
 • přípravu různých zájezdů pro klienty CK
 • vedení agendy CK za pomocí informačních technologií
 • přípravu a praktické provedení průvodcovských služeb
 • umí nabídnout a poskytovat služby ubytovací, stravovací
 • práci s počítačem, orientuje se v účetnictví a administrativě potřebné pro činnost CK a CA
 • hovoří dvěma světovými jazyky
 • ve všech službách cestovního ruchu např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center, průvodci cestovního ruchu, delegáti pro různé oblasti
 • při výkonu ekonomických a provozně ekonomických činností v různých firmách
 • v lázeňských, rekreačních, stravovacích a ubytovacích zařízeních
 • absolvent je schopen založit vlastní firmu a začít podnikat v cestovním ruchu

Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu na vysokých školách se zaměřením na cestovní ruch i na jiných typech vysokých škol. V posledních letech byla jejich úspěšnost v přijetí na vysokou školu téměř 100%.

2.375,- Kč měsíčně. Dále viz záložka Uchazeč, Školné a stipendia.
 • 3 – 4měsíční zahraniční stáže
 • praxe v zařízeních cestovního ruchu
 • možnost absolvovat animátorský, barmanský, baristický a flairový kurz
 • účastnit se domácích a zahraničních tematických exkurzí
 • složit státní jazykovou zkoušku z jazyka anglického nebo německého
 • reprezentace školy na vědomostních soutěžích z oblasti cestovního ruchu
 • získání europassu
Předběžná přihláška