Projekt  „Vzdělávejte se pro růst“ – CZ.1.04./1.1.00/71.00002

Naší Jazykové škole se podařilo po mnoha předchozích jazykových kurzech uskutečnit a úspěšně ukončit další významný projekt. Od 25.5.2012 do 24.5.2013 škola realizovala svým rozsahem a délkou trvání výjimečný projekt „Vzdělávejte se pro růst“ pro firmu Myonic, podporovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Tohoto projektu se zúčastnilo 92 pracovníků v 15 celodenních kurzech. Rozděleni byli do 10 skupin: 7 skupin technické němčiny a 3 skupiny technické angličtiny. Přestože šlo a odborný cizí jazyk, kurz nakonec pro svou hravou formu bavil pracovníky firmy i nás samotné vyučující a hlavně splnil očekávání a přísná kritéria zadavatele. Jsme rádi, že z úst vedení firmy Myonic zazněla pochvalná slova. Bylo konstatováno, že projekt byl „ušitý na míru“ a že účast v projektu přispěla k výraznému zvýšení jazykové úrovně pracovníků. Jsme rádi, že se tento projekt mohl zařadit k úspěšným projektům, realizovaným v minulých letech ve firmách Siemens, Brose, Liss, Block a jiných a opět jsme dokázali, že i v budoucnu pro velké i malé firmy, nejen v okolí města Rožnova, dokážeme „ušít na míru“ tak veliký projekt pro velký počet zaměstnanců v prostorách naší školy.

Stručné hodnocení projektu firmou Myonic naleznete  zde .

Fotodokumentace z projektu – účastnící kurzů s vyučujícími: