ŠVP – Zážitkový turismus (65-42-M/02)

Základní informace o oboru

Název oboru Cestovní ruch
Kód studia 65-42-M/02
Školní vzdělávací program Zážitkový turismus
Délka studia 4 roky
Forma studia denní
Podmínky přijetí ukončení 9. ročníku ZŠ
Způsob ukončení maturitní zkouška
Poskytované vzdělání   střední vzdělání s maturitní zkouškou

Zaměření oboru

Máš rád/a adrenalin? Jsi kreativní? Jdou ti cizí jazyky? Pak si vyber tento studijní obor.

Absolventi budou tvůrci nových produktů zaměřených na zážitkový cestovní ruch a osvojí si problematiku zážitkového cestovního ruchu. Hlavním cílem zážitkové turistiky je nabídnout návštěvníkům aktivní formy poznávání, které jsou založeny na silném emotivním prožitku. Tím se stává zážitkový cestovní ruch velmi zajímavým odvětvím cestovního ruchu.

Absolventi se také uplatní např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů a dále jako průvodci a delegáti cestovního ruchu apod., popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu. Mohou se uplatnit také v obchodních a průmyslových firmách vzhledem ke svým jazykovým a ekonomickým znalostem. V neposlední míře mohou také začít podnikat. Obor je velmi atraktivní, protože se jedná o nové odvětví cestovního ruchu, o který stále větší zájem.

Čtyřleté studium, které je zakončeno maturitní zkouškou. Vychází z rámcového vzdělávacího oboru Cestovní ruch. Odborné předměty se vyučují již od prvního ročníku. Naučíte se komunikovat ve dvou světových jazycích, osvojíte si práci tvůrce produktů zážitkového turismu, práci průvodce, naučíte se vytvářet animační programy zaměřené na zážitky. Dále získají kompletní vědomosti pro řízení cestovní kanceláře, vytváření zájezdů, včetně itinerářů a kalkulací a seznámíte se se základy gastronomie. Povinnou součástí studia je právo v podnikání, infomační a komunikační technologie, písemná komunikace, ekonomie a účetnictví. Absolvujete tuzemské praxe a tematické exkurze, které sami připravujete a průvodcujete. Máte možnost se účastnit zahraničních praxí s možností získání finančních prostředků pro své koníčky nebo na úhradu školného. Zahraniční praxe v délce tří a čtyř měsíců žáci konají u našich partnerů v Německu, Švýcarsku, Řecku a na Kanárských ostrovech – ostrov Tenerife.

Zážitkový cestovní ruch, Zeměpis cestovního ruchu, Služby cestovního ruchu, Průvodcovství a animace, Dějiny kultury, Technika obsluhy a prodeje, Gastronomie, Komunikace ve službách, Písemná komunikace, Informační a komunikační technologie, Právo v podnikání, Ekonomika, Účetnictví, Fiktivní firma
Český jazyk a komunikace, Literatura a kultura, Anglický jazyk, Německý jazyk, Dějepis, Základy společenských věd, Základy přírodních věd, Matematika, Tělesná výchova
Studenti Střední školy cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm
Studenti Střední školy cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm

Aprobovaní učitelé a u odborných předmětů odborní vyučující s praxí v cestovním ruchu s doplňkovým pedagogickým studiem.

Studijní obor je moderně koncipován, jeho obsah je inovován na základě požadavků pracovního trhu. Zabraňuje se tím nejčastějšímu problému, který se vyskytuje u škol, a to učení poznatků, které současná praxe již překonala. Studium oboru je poměrně široce koncipováno, což poskytuje značnou výhodu v uplatnitelnosti na trhu práce. Součásti studia jsou tuzemské a zahraniční praxe, tuzemské a zahraniční exkurze. Každý žák školy má možnost v průběhu studia složit státní závěrečnou zkoušku z cizího jazyka na naší škole, což mu usnadňuje přijetí na vysokou školu. Již po druhém ročníku mají žáci možnost odjíždět na tříměsíční zahraniční odbornou praxi do Německa. Po 3. ročníku pak do Švýcarska, Řecka nebo na Kanárské ostrovy. Na těchto praxích si žáci vydělají nemalé finanční prostředky. Další naší výhodou je to, že jsme škola menší, rodinného typu, což znamená, že vyučující žáky velmi dobře znají na rozdíl od velkých škol, kde se žák stává anonymním a pouze jedním z mnoha.

 • organizaci, zabezpečení a poskytování jednotlivých služeb v zážitkovém cestovním ruchu
 • přípravu různých zájezdů se zážitky pro klienty CK
 • vedení agendy CK za pomocí informačních technologií
 • přípravu a praktické provedení průvodcovských služeb u zážitkové turistiky
 • umí nabídnout a poskytovat služby ubytovací a stravovací
 • práci s počítačem, komunikaci ve službách, orientuje se v ekonomii – marketingu, managementu, účetnictví a administrativě
 • hovořit dvěma světovými jazyky
 • ve všech službách cestovního ruchu zaměřeného na poskytování zážitků, např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center, průvodci cestovního ruchu a delegáti v různých destinacích
 • při výkonu ekonomických, provozně ekonomických a obchodních činností v různých firmách cestovního ruchu a také v obchodních a průmyslových firmách vzhledem k jazykovým a ekonomickým znalostem.
 • ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu
 • absolvent je schopen založit vlastní firmu a začít podnikat
 • Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu na vysokých školách se zaměřením na cestovní ruch i na jiných typech vysokých škol. V posledních letech byla jejich úspěšnost v přijetí na vysokou školu téměř 100%.
2 375,- Kč měsíčně. Dále viz záložka Uchazeč, Školné a stipendia.
 • 3 – 4měsíční zahraniční stáže
 • možnost složit státní jazykovou zkoušku z jazyka anglického nebo německého v průběhu studia přímo v naší škole
 • možnost účastnit se domácích a zahraničních tematických exkurzí
 • možnost absolvovat animátorský, barmanský, baristický a flairový kurz
 • praxe v zařízeních cestovního ruchu
 • reprezentace školy ve vědomostních soutěžích z oblasti cestovního ruchu
 • získání Europassu
Předběžná přihláška