Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které spolu se zákonem o zpracování osobních údajů (jehož návrh je aktuálně v legislativním procesu) nahradí dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Škola postupuje v souladu s tímto zákonem.

 

Informace o zpracování osobních údajů ve škole:

Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o., U Kantorka 406, Rožnov pod Radhoštěm dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID: csx45na, emailem na adrese info@sscrroznov.cz nebo poštou na adrese Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o., U Kantorka 406, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Marcel Hrubý, tel. č. 603 106 528, email: marcel.hruby@sscrroznov.cz, k zastižení ve sborovně školy každou středu v 10 – 15 hodin.