Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025:

Přehled všech důležitých informací MŠMT pro přijímání na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2024/2025 naleznete zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Rádi bychom Vás rádi upozornili na spuštění webových stránek www.prihlaskynastredni.cz

Stránky budou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy.