Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021: