Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021:

 

Ředitelka školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení  do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 na základě VYHLÁŠKY č. 353/2016 Sb. v platném znění, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, § 12 do 28. 8. 2020 do 13:00 hod.

Uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity příslušného oboru vzdělávání.

Kritéria pro 4. kolo přijímacího řízení pro zájemce o studium 1. ročníku ve školním roce 2020/2021

  1. a)  50% Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (50% = 200 bodů)
  1. průměrný prospěch žáka z 2. pololetí 8. ročníku nebo 1. pololetí 9. ročníku (bude vybrán lepší z těchto průměrů):  průměr 1,00 = 200 bodů, průměr 3,00 = 0 bodů
  2. chování žáka v průběhu studia na základní škole: 3. stupeň z chování = – 100 bodů, 2. stupeň z chování = – 60 bodů
  1. b) Datum odevzdání k poštovní přepravě nebo osobní doručení do budovy školy
  2. c)  Splnění podmínek zdravotní způsobilosti u oboru vzdělání, které to vyžadují (viz. záložka Uchazeč – Přijímací řízení – Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 bod 4.)
  3. d)   Vyplněná přihláška ke studiu – viz. záložka Uchazeč – Přihláška ke studiu

Při rovnosti bodů budou uplatněna tato podkritéria:

  1. čas doručení přihlášky

Další informace o přijímacím řízení získáte u ředitelky školy Ing. Jolany S. Marcondes na telefonním čísle 605 215 992.

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., § 60f v platném znění, oznamujeme počet volných míst pro 4. kolo přijímacího řízení v následujících oborech vzdělání školy:

  • Management a turismus (65-42-M/02 Cestovní ruch) počet volných míst: 3

V Rožnově pod Radhoštěm dne 29.6.2020                ……………………………………………………

Ing. Jolana S. Marcondes ředitelka školy