Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023:

Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení  do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 na základě VYHLÁŠKY č. 353/2016 Sb. v platném znění, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, § 12 do 31. 8. 2022 do 10:00.

Uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity příslušného oboru vzdělávání.

Kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení pro zájemce o studium 1. ročníku ve školním roce 2022/2023

Jednotná kritéria přijímání

 1. 50% hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (50% = 200 bodů)
  • průměrný prospěch žáka z 2. pololetí 8. ročníku nebo 1. pololetí 9. ročníku (bude vybrán lepší z těchto průměrů):
   • průměr 1,00 = 200 bodů, průměr 3,00 = 0 bodů
  • chování žáka v průběhu studia na základní škole:
   • 3. stupeň z chování = – 100 bodů
   • 2. stupeň z chování = – 60 bodů
  • datum odevzdání k poštovní přepravě nebo osobní doručení do budovy školy
  • splnění podmínek zdravotní způsobilosti u oboru vzdělání, které to vyžadují (viz. Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 bod 4.)
  • Vyplněná přihláška ke studiu

             Při rovnosti bodů budou uplatněna tato podkritéria:

 1. čas doručení přihlášky

Další informace o přijímacím řízení získáte u ředitelky školy Ing. Jolany Marcondes na telefonním čísle 605 215 992.

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., § 60f v platném znění, oznamujeme počet volných míst pro 3. kolo přijímacího řízení v následujících oborech vzdělání školy:

 • Management a turismus (65-42-M/02 Cestovní ruch) počet volných míst: 2
 • Management a turismus (65-42-M/02 Cestovní ruch) distanční studium počet volných míst: 10

V Rožnově pod Radhoštěm dne 20. 5. 2022

…………………………………………………….

ředitelka školy

Ing. Jolana S. Marcondes