Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022:

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení  do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 na základě VYHLÁŠKY č. 353/2016 Sb. v platném znění, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, § 12 do 1. 3. 2021.

Uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity příslušného oboru vzdělávání.

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro zájemce o studium 1. ročníku ve školním roce 2021/2022

Jednotná kritéria přijímání

 1. 30% výsledky školní přijímací zkoušky
 2. 70% hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (70% = 200 bodů)
  • průměrný prospěch žáka z 1. pololetí 8. ročníku nebo 1. pololetí 9. ročníku (bude vybrán lepší z těchto průměrů):
   • průměr 1,00 = 200 bodů, průměr 3,00 = 0 bodů
  • chování žáka v průběhu studia na základní škole:
   • 3. stupeň z chování = – 100 bodů
   • 2. stupeň z chování = – 60 bodů
   • důtky                     = – 30 bodů
  • splnění podmínek zdravotní způsobilosti u oboru vzdělání, které to vyžadují (viz. Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 bod 4.)
  • Vyplněná přihláška ke studiu

             Při rovnosti bodů budou uplatněna tato podkritéria:

 1. průměrný prospěch z 1. pololetí 8. ročníku nebo 1. pololetí 9. ročníku (tzn. průměr, který nebyl uplatněn v bodu 2. druhá odrážka
 1. průměr známek z prvního cizího jazyka za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku
 1. průměr známek z druhého cizího jazyka za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku

 

V případě nekonání přijímací zkoušky platí tato kritéria:

 1. 100% hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (100% = 200 bodů)
  • průměrný prospěch žáka z 1. pololetí 8. ročníku nebo 1. pololetí 9. ročníku (bude vybrán lepší z těchto průměrů):
   • průměr 1,00 = 200 bodů, průměr 3,00 = 0 bodů
  • chování žáka v průběhu studia na základní škole:
   • 3. stupeň z chování = – 100 bodů
   • 2. stupeň z chování = – 60 bodů
   • důtky                     = – 30 bodů
  • splnění podmínek zdravotní způsobilosti u oboru vzdělání, které to vyžadují (viz výše)

 

             Při rovnosti bodů budou uplatněna tato podkritéria:

 1. průměr známek z prvního cizího jazyka za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku
 1. průměr známek z druhého cizího jazyka za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku

 

Další informace o přijímacím řízení získáte u ředitelky školy Ing. Jolany Marcondes na telefonním čísle 605 215 992.

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., § 60f v platném znění, oznamujeme počet volných míst pro 1. kolo přijímacího řízení v následujících oborech vzdělání školy:

 • Management a turismus (65-42-M/02 Cestovní ruch) počet volných míst: 30
 • Wellness a lázeňství, masérské služby (65-42-M/02 Cestovní ruch) počet volných míst: 25
 • Zážitkový turismus (65-42-M/02 Cestovní ruch) počet volných míst: 25
 • Turismus a moderní informační technologie (65-42-M/02 Cestovní ruch) počet volných míst: 25
 • Hotelnictví a turismus (65-42-M/01 Hotelnictví) počet volných míst: 30
 • Informační technologie a webdesign (18-20-M/01 Informační technologie) počet volných míst: 25
 • Design a počítačová grafika (18-20-M/01 Informační technologie) počet volných míst: 25
 • Management a turismus (65-42-M/02 Cestovní ruch) distanční studium počet volných míst: 10

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 15.1.2021

…………………………………………………….

ředitelka školy

Ing. Jolana S. Marcondes