ŠVP – MANAGEMENT A TURISMUS (65-42-M/02)

Zkrácené dvouleté studium

Základní informace o oboru

Název oboru Cestovní ruch
Kód studia 65-42-M/02
Školní vzdělávací program Management a turismus
Délka studia 2 roky
Forma studia distanční (obvykle při zaměstnání)
Podmínky přijetí maturitní zkouška v jiném oboru
Způsob ukončení maturitní zkouška z odborných předmětů
Poskytované vzdělání   střední vzdělání s maturitní zkouškou

Obor je zaměřen na přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků v různých službách cestovního ruchu. Základem je studium odborných předmětů zaměřených na cestovní ruch. V rámci vzdělávání  konají  žáci odborné praxe jak v cestovních kancelářích a cestovních agenturách nebo informačních centrech, tak v hotelech a restauračních zařízeních. V průběhu studia se mohou zúčastnit tematických odborných exkurzí jak v ČR, tak v zahraničí.

Studium navštěvují ti, kteří absolvovali již jinou střední školu a mají na této škole maturitu. Obvykle už pracují a mají zájem si dodělat odborné vzdělání zaměřené na cestovní ruch. Jsou to většinou ekonomicky aktivní lidé nebo ženy na mateřské dovolené. Dvouleté studium je zakončeno maturitní zkouškou z odborných předmětů. Studium je organizováno formou samostudia, prostřednictvím e-learningu a individuálních konzultací s vyučujícími nebo prostřednictvím internetu.  Po nastudování učiva žák koná zkoušky z jednotlivých předmětů.

 • organizaci, zabezpečení a poskytování jednotlivých služeb v cestovním ruchu
 • přípravu různých zájezdů pro klienty CK
 • vedení agendy CK za pomoci informačních technologií
 • přípravu a praktické provedení průvodcovských služeb
 • umí nabídnout a poskytovat služby ubytovací, stravovací
 • práci s počítačem, orientuje se v účetnictví a administrativě potřebné pro činnost CK a CA

Zeměpis cestovního ruchu, Služby cestovního ruchu, Průvodcovství a animace, Dějiny kultury, Wellness a lázeňství, Technika obsluhy a prodeje, Gastronomie, Komunikace ve službách, Písemná komunikace, Informační a komunikační technologie, Právo v podnikání, Ekonomika, Účetnictví,  Fiktivní firma.

 • ve všech službách cestovního ruchu, např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center, průvodci cestovního ruchu, delegáti pro různé oblasti
 • při výkonu ekonomických a provozně ekonomických a obchodních činností v různých firmách
 • v lázeňských, rekreačních, stravovacích a ubytovacích zařízeních
 • absolvent je schopen založit vlastní firmu a začít podnikat v cestovním ruchu
Žák skládá maturitní zkoušku pouze z profilové části, tj. z odborných předmětů.

Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách se zaměřením na cestovních ruch i na jiných typech vysokých škol.

32 400,- Kč ročně, rozložené do čtyř splátek.
 • praxe v zařízeních cestovního ruchu
 • účast na domácích a zahraničních tematických exkurzích
 • složení státní jazykové zkoušky z jazyka anglického nebo německého ve škole
 • získání europassu

ŠVP – MANAGEMENT A TURISMUS (65-42-M/02)

Pětileté studium

Základní informace o oboru

Název oboru Cestovní ruch
Kód studia 65-42-M/02
Školní vzdělávací program Management a turismus
Délka studia 5 let
Forma studia distanční (obvykle při zaměstnání)
Podmínky přijetí ukončení 9. ročníku ZŠ
Způsob ukončení maturitní zkouška
Poskytované vzdělání   střední vzdělání s maturitní zkouškou

Obor je zaměřen na přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků v různých službách cestovního ruchu. Základem studia je studium odborných předmětů zaměřených na cestovní ruch. V rámci vzdělávání žáci konají odborné praxe jak v cestovních kancelářích a agenturách nebo informačních centrech, tak v hotelech a restauračních zařízeních v Rožnově p. R. a jeho okolí. Rožnov p. R. je znám již dlouhou dobu jako jedno z nevýznamnějších center cestovního ruchu v Beskydech. Praxi mohou žáci vykonávat také v místě svého pracoviště, pokud pracují v oblasti cestovního ruchu. Současně mohou žáci v průběhu studia konat placené (tzn., že si vydělají peníze) zahraniční odborné praxe v Německu, Švýcarsku, Řecku nebo na Kanárských ostrovech, na ostrově Tenerife. V průběhu studia se také mohou zúčastnit tematických odborných exkurzí jak v ČR, tak v zahraničí.

Studium navštěvují ti, kteří absolvovali základní školu, obvykle již pracují a mají zájem si dodělat odborné vzdělání. Pětileté studium je zakončeno maturitní zkouškou. Studium je organizováno formou individuálního samostudia s využitím e-learningu, individuálních konzultací přímo s vyučujícím nebo prostřednictvím internetu.  Po nastudování učiva žák koná zkoušky z jednotlivých předmětů.

 • organizaci, zabezpečení a poskytování jednotlivých služeb v cestovním ruchu
 • přípravu různých zájezdů pro klienty CK
 • vedení agendy CK za pomoci informačních technologií
 • přípravu a praktické provedení průvodcovských služeb
 • umí nabídnout a poskytovat služby ubytovací, stravovací
 • práci s počítačem, orientuje se v účetnictví a administrativě potřebné pro činnost CK a CA

Zeměpis cestovního ruchu, Služby cestovního ruchu, Průvodcovství a animace, Dějiny kultury, Wellness a lázeňství, Technika obsluhy a prodeje, Gastronomie, Komunikace ve službách, Písemná komunikace, Informační a komunikační technologie, Právo v podnikání, Ekonomika, Účetnictví,  Fiktivní firma.

Český jazyk a komunikace, Literatura a kultura, Anglický jazyk, Německý jazyk, Dějepis, Základy společenských věd, Základy přírodních věd, Matematika, Tělesná výchova.

 • ve všech službách cestovního ruchu, např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center, průvodci cestovního ruchu, delegáti pro různé oblasti
 • při výkonu ekonomických a provozně ekonomických a obchodních činností v různých firmách
 • v lázeňských, rekreačních, stravovacích a ubytovacích zařízeních
 • absolvent je schopen založit vlastní firmu a začít podnikat v cestovním ruchu
Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části.

Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách se zaměřením na cestovních ruch i na jiných typech vysokých škol.

32 400,- Kč ročně, rozložené do čtyř splátek.
 • praxe v zařízeních cestovního ruchu
 • účast na domácích a zahraničních tematických exkurzích
 • složení státní jazykové zkoušky z jazyka anglického nebo německého ve škole
 • získání europassu