ŠVP – Turismus a moderní informační technologie (65-42-M/02)

Základní informace o oboru

Název oboru Cestovní ruch
Kód studia 65-42-M/02
Školní vzdělávací program Turismus a moderní informační technologie
Délka studia 4 roky
Forma studia denní
Podmínky přijetí ukončení 9. ročníku ZŠ,
Způsob ukončení maturitní zkouška
Poskytované vzdělání   střední vzdělání s maturitní zkouškou

Zaměření oboru

Rád/a pracuješ s lidmi? Máš zájem o cizí jazyky? Jsi kreativní? Máš rád/a moderní technologie? Pak si vyber tento studijní obor.

Absolventi se budou podílet na zavádění a využívání moderních informačních technologiích v CK a CA, případně v dalších odvětvích cestovního ruchu. Dále budou vykonávat činnosti obchodně podnikatelské, provozní a řídící.

Mohou se uplatnit také v obchodních a průmyslových firmách vzhledem ke svým znalostem moderních informačních technologií, jazykovým a ekonomickým znalostem. V neposlední řadě mohou také začít podnikat.

Čtyřleté studium, které je ukončeno maturitní zkouškou. Vychází z rámcového vzdělávacího oboru Cestovní ruch. Odborné předměty se vyučují již v prvním ročníku. Naučíte se komunikovat ve dvou světových jazycích, osvojíte si práci s moderními informačními technologiemi, práci průvodce, naučíte se vytvářet animační programy za použití informačních technologií. Dále získáte kompletní vědomosti pro řízení cestovní kanceláře, vytváření zájezdů, včetně itinerářů a kalkulací a seznámíte se základy gastronomie. Povinnou součástí studia je právo v podnikání, infomační a komunikační technologie, písemná komunikace, ekonomie a účetnictví. Absolvujete tuzemské praxe a tematické exkurze, které sami připravujete a průvodcujete. Máte možnost se účastnit zahraničních praxí s možností získání finančních prostředků pro své koníčky nebo na úhradu školného. Zahraniční praxe v délce tří a čtyř měsíců žáci konají u našich partnerů v Německu, Švýcarsku, Řecku a na Kanárských ostrovech – ostrov Tenerife.

Moderní informační technologie, Zeměpis cestovního ruchu, Služby cestovního ruchu, Průvodcovství a animace, Dějiny kultury, Technika obsluhy a prodeje, Gastronomie, Komunikace ve službách, Písemná komunikace, Informační a komunikační technologie, Právo v podnikání, Ekonomika, Účetnictví, Fiktivní firma

Český jazyk a komunikace, Literatura a kultura, Anglický jazyk, Německý jazyk, Dějepis, Základy společenských věd, Základy přírodních věd, Matematika, Tělesná výchova

Studentka Střední školy cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm
Studenti Střední školy cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm

Aprobovaní učitelé a u odborných předmětů odborní vyučující s praxí v cestovním ruchu s doplňkovým pedagogickým studiem.

Studijní obor je moderně koncipován, jeho obsah je inovován na základě požadavků pracovního trhu, který právě znalost informačních technologií v cestovním ruchu vyžaduje stále více. Zabraňuje se tím nejčastějšímu problému, který se vyskytuje u škol, a to učení poznatků, které současná praxe již překonala. Studium oboru je poměrně široce koncipováno, což poskytuje značnou výhodu v uplatnitelnosti na trhu práce. Součásti studia jsou tuzemské a zahraniční praxe, tuzemské a zahraniční exkurze. Každý žák školy má možnost v průběhu studia složit státní závěrečnou zkoušku z cizího jazyka na naší škole, což mu usnadňuje přijetí na vysokou školu. Odbornost začíná již od prvního ročníku na rozdíl od jiných škol podobného zaměření, kde velmi omezené odborné zaměření začíná až od 3. ročníku. Již po druhém ročníku mají žáci možnost odjíždět na tříměsíční zahraniční odbornou praxi do Německa. Po 3. ročníku pak do Švýcarska, Řecka nebo na Kanárské ostrovy. Další naší výhodou je to, že jsme škola menší, rodinného typu, což znamená, že vyučující žáky velmi dobře znají na rozdíl od velkých škol, kde se žák stává anonymním a pouze jedním z mnoha.

 • organizaci, zabezpečení a poskytování jednotlivých služeb cestovního ruchu s využitím moderních informačních technologií
 • moderní informační technologie, které jsou v propagaci a prodeji v cestovním ruchu používány – online prodej prostřednictvím www stránek, instagramu, facebooku apod.
 • přípravu různých zájezdů s využitím moderních informačních technologií pro klienty CK a CA
 • vedení agendy CK a CA za pomocí moderních technologií
 • přípravu a praktické provedení průvodcovských služeb
 • nabízení a poskytování služeb ubytovacích a stravovacích
 • práci s moderními informačními technologiemi, komunikaci ve službách, orientuje se v ekonomii – marketingu, managementu, účetnictví a administrativě
 • komunikaci ve dvou světových jazycích
 • ve všech službách cestovního ruchu, např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center, průvodci cestovního ruchu a delegáti v různých destinacích
 • při výkonu ekonomických, provozně ekonomických a obchodních činností v různých firmách cestovního ruchu, tj. CK, CA, informačních centrech, hotelových komplexech apod. a také v obchodních a průmyslových firmách vzhledem ke svým znalostem informačních technologií, jazykovým a ekonomickým znalostem.
 • ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu
 • absolvent je schopen založit vlastní firmu a začít podnikat
 • Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu na vysokých školách se zaměřením na cestovní ruch i na jiných typech vysokých škol. V posledních letech byla jejich úspěšnost v přijetí na vysokou školu téměř 100%.
2 375,- Kč měsíčně. Dále viz záložka Uchazeč, Školné a stipendia.
 • 3 – 4měsíční zahraniční stáže
 • možnost složit státní jazykovou zkoušku z jazyka anglického nebo německého v průběhu studia přímo v naší škole
 • možnost účastnit se domácích a zahraničních tematických exkurzí
 • možnost absolvovat animátorský, barmanský, baristický a flairový kurz
 • praxe v zařízeních cestovního ruchu
 • reprezentace školy ve vědomostních soutěžích z oblasti cestovního ruchu
 • získání Europassu
Předběžná přihláška