Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky při SŠCR, s.r.o. v Rožnově pod Radh.

Nabízíme celoroční a intenzivní přípravné kurzy zaměřené na zvládnutí základní státní jazykové zkoušky, státní maturity, odpolední kurzy a jazykové kurzy pro seniory a děti.

Přípravný kurz na státní jazykovou zkoušku základní (SJZZ)

Státní jazykové zkoušky budete vykonávat přímo u nás.
Obsah a rozsah výuky je zaměřen na přípravu k vykonání státních jazykových zkoušek na základní úrovni. Náplní těchto kurzů je rozvoj konverzačních schopností, gramatiky, porozumění textu a psanému projevu ve všech slohových útvarech.

Intenzivní přípravný kurz na státní jazykovou zkoušku
Tento kurz bude probíhat 3 měsíce před konáním státní zkoušky.

Intenzivní přípravný kurz na státní maturitní zkoušku
Kurz vhodný pro ty, kteří chtějí mít více sebevědomí a jistoty před konáním státní maturitní zkoušky.
Kurz je zaměřen na didaktický test, tj. poslechové dovednosti, čtení s porozuměním a gramatika, dále písemný projev tj. dopis, vypravování, popis, e-mail, zpráva, oznámení, instrukce, návod, pozvánka, formální žádost a článek.

Státnicové a maturitní kurzy pro školní rok 2024/2025

Kurz Počet vyučovacích hodin za týden/Den a hodina/zahájení Počet týdnů/hodin za šk. rok  Cena  Přihlásit se (vyplňte)
Anglické kurzy
A státnicový – základní úroveň   3/středa  – 15,00 / září 2024  31/93  5400  Přihláška
A intenzivní státnicový – základní úroveń 6/den a hodina dle dohody 12/72 4500  Přihláška
A intenzivní přípravný na státní maturitu 3/den a hodina dle dohody 20/60 3900  Přihláška
   
   
Německé kurzy
N státnicový- základní úroveň 3/úterý – 15,00 / září 2024 31/93 5400  Přihláška
N intenzivní státnicový základní úroveň 6/den a hodina dle dohody 12/72 4500  Přihláška
N intenzivní přípravný na státní maturitu 3/den a hodina dle dohody 20/60 3900  Přihláška
   
   

Vyplněné přihlášky zasílejte na info@sscrroznov.cz nebo zašlete na adresu školy.

Kurz pro začátečníky

Kurz vhodný pro ty, kdo skutečně nikdy s cizím jazykem nezačali. Zahrnuje start od výslovnosti, nejzákladnější gramatiky, jednoduchá konverzační témata. Nejvyšší čas začít!!

Kurz pro mírně pokročilé

Pohodový kurz pro mírně pokročilé. Najdete se v něm, pokud už s jazykem pracujete, znáte základy, chcete rozšířit slovní zásobu a posunovat se vpřed komplexně: gramatika, čtení, poslech, konverzace.

Konverzační kurz

Obsah kurzu je zaměřen na rozšiřování konverzačních schopností, nezapomíná se zcela ani na gramatiku. Výuka se dle zájmu posluchačů obohacuje i o odbornou angličtinou/němčinu.

Angličtina pro děti

 1. Předškolní věk 4-6 let

Výuka je založena na tématech blízkých dětem – já, můj den a můj svět. Důvěrně známá témata postupně doplňují ta méně známá a seznamují děti s okolním světem. Základní témata se pravidelně opakují. Tím si děti upevňují jazykové obraty a staví na svých předchozích zkušenostech a zážitcích.

Hodiny jsou strukturovány podle běžného denního režimu, což u dětí vyvolává pocit bezpečí a pohody. Děti se současně učí být zodpovědné a nezávislé. Základní anglická slovíčka a pokyny se stále opakují.

Naše hodiny jsou interaktivní a děti se učí angličtinu přirozeným způsobem prostřednictvím her, písniček, říkanek, příběhů. Každému dítěti je věnováno dostatek pozornosti, aby mohlo naplno využít svůj potenciál.

 1. 6-9 let

Naše hodiny jsou interaktivní. Díky tomu si bude Vaše dítě věřit a naučí se angličtinu používat přirozeně a sebejistě, prohloubí se jeho zájem o angličtinu a získá důvěru ve své jazykové schopnosti.

Osvojí si principy správné výslovnosti, s pomocí interaktivních výukových metod si rozvine své komunikační schopnosti v angličtině prostřednictvím her a říkanek.

 1. 9-12 let

Kurz Vaše děti přesvědčí, že i učení může být zábava. V těchto kurzech si děti zlepší chápání angličtiny a posílí své komunikační schopnosti v angličtině. Naším cílem je vytvořit pozitivní vzdělávací prostředí, které umožní dětem dělat větší pokroky.

Zajistíme, aby se Vaše dítě učilo ve třídě s žáky stejného věku a stejné úrovně, protože jedině tak mohou všichni dosáhnout největšího pokroku. Naši zkušení učitelé mu poskytnou individuální pozornost a pomohou mu dosáhnout stanovených jazykových cílů.

 1. 12-15 let

Kurzy pro mládež jsou navrženy tak, aby se Vaše dítě naučilo používat reálnou angličtinu sebejistě a plynule. Naučí se přirozeným způsobem sdělovat své myšlenky a názory.

Hodiny jsou interaktivní a zábavné. Děti se nemusí zpaměti učit dlouhé seznamy slovíček ani překládat texty. Místo toho se prostřednictvím skupinové práce a diskusí učí, jak se vyjádřit.

Zajistíme, aby se Vaše dítě učilo ve třídě s dětmi stejného věku a stejné úrovně, protože jedině tak mohou všichni dosáhnout co největšího pokroku. Naši zkušení učitelé jim poskytnou individuální pozornost a pomohou jim dosáhnout stanovených jazykových cílů.

Odpolední  kurzy ve školním roce 2024/2025

Druh kurzu Počet vyučovacích hodin za týden/zahájení Počet týdnů/ hodin za školní rok Cena v Kč Den a hodina Přihlásit se (vyplňte)
A začátečníci 3/září 2024 31/93 5400,- Úterý – 16,10 Přihláška
A konverzace 3/září 2024 31/93 5400,- Čtvrtek – 16,10 Přihláška
N začátečníci 3/září 2024 31/93 5400,- Pondělí – 15,00 Přihláška
N konverzace 3/září 2024 31/93 5400,- Středa – 15,00 Přihláška
Španělština začátečníci 3/září 2024 31/93 5400,- Pondělí – 16,10 Přihláška
Španělština mírně pokročilí 3/září 2024 31/93 5400,- Středa – 16,10 Přihláška
Ruština věční začátečníci 2/září 2024 31/62 3700,- Středa – 15,00 Přihláška
Ruština konverzace 2/září 2024 31/62 3700,- Středa – 16,40 Přihláška

Vyplněné přihlášky zasílejte na info@sscrroznov.cz nebo zašlete na adresu školy.

Kurzy pro seniory 60+ ve školním roce 2024/2025

Druh kurzu Počet vyučovacích hodin za týden/zahájení Počet týdnů/ hodin za školní rok Cena v Kč Den a hodina Přihlásit se (vyplňte)
A začátečníci 2/září 2024 31/62 3400,- Úterý – 10,00 Přihláška
A konverzace 2/září 2024 31/62 3400,- Čtvrtek – 10,00 Přihláška
N základní konverzace 2/září 2024 31/62 3400,- Úterý – 10,00 Přihláška

Vyplněné přihlášky zasílejte na info@sscrroznov.cz nebo zašlete na adresu školy.

Kurzy pro děti ve školním roce 2024/2025

Druh kurzu                              Počet vyučovacích hodin za týden/zahájení Počet týdnů/ hodin za školní rok Cena v Kč Den a hodina Přihlásit se (vyplňte)
Angličtina  4 – 6 let 1/září 2024 31/31 2600,- Pondělí – 15,00 Přihláška
Angličtina 6 – 9 let 1/září 2024 31/31 2600,- Úterý – 15,00 Přihláška
Angličtina 9 – 12 let 1/září 2024 31/31 2600,- Středa – 15,00 Přihláška
Angličtina 12 – 15 let 1/září 2024 31/31 2600,- Čtvrtek – 15,00 Přihláška
 
 
 
 

 Vyplněné přihlášky zasílejte na info@sscrroznov.cz nebo zašlete na adresu školy.

Kurzy individuální a firemní

Podmínky těchto kurzů je možno si dohodnout na tel. čísle 603 892 574.

Poznámky:  

 1. V daném školním roce nemusí být otevřeny všechny kurzy
 2. Výuka probíhá v počtu hodin uvedených v tabulce. Vyučování neprobíhá ve dnech pracovního klidu a v době školních prázdnin.
 3. Kurzy se otevírají při minimálním počtu 6 účastníků
 4. Vyučovací hodina trvá 45 minut, u kurzů pro děti 60 minut.

Podmínky účasti na kurzu:

 1. SŠCR je oprávněna z organizačních nebo jiných důvodů zrušit kurz s tím, že platba bude účastníkům vrácena.
 2. Kurzovné se účastníkům v případě neúčasti na kurzu nebo zrušení kurzu ze strany účastníka nevrací.
 3. Změna termínu konání kurzu vyhrazena.

Kontakt: U Kantorka 406, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Horní Paseky, autobusová zastávka Křížek
GSM: 603 892 574, tel.: 571 648 007, info@sscrroznov.cz