Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024:

Ředitelka školy vyhlašuje 5. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitelka školy vyhlašuje 5. kolo přijímacího řízení  do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 na základě VYHLÁŠKY č. 353/2016 Sb. v platném znění, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, § 12 do 16. 6. 2023. do 10:00.

Uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity příslušného oboru vzdělávání.

Kritéria pro 5. kolo přijímacího řízení pro zájemce o studium 1. ročníku ve školním roce 2023/2024

a)  50% Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (50% = 200 bodů)

  1. průměrný prospěch žáka z 2. pololetí 8. ročníku nebo 1. pololetí 9. ročníku (bude vybrán lepší z těchto průměrů):  průměr 1,00 = 200 bodů, průměr 3,00 = 0 bodů
  2. chování žáka v průběhu studia na základní škole: 3. stupeň z chování = – 100 bodů, 2. stupeň z chování = – 60 bod
  3. hodnocení známkou nedostatečně v průběhu 8. ročníku a 9. ročníku základní školy = – 150 bodů

b)  Splnění podmínek zdravotní způsobilosti u oboru vzdělání, které to vyžadují (viz. záložka Uchazeč – Přijímací řízení – Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 bod 4.)

c)   Vyplněná přihláška ke studiu – viz. záložka Uchazeč – Přihláška ke studiu

 

Další informace o přijímacím řízení získáte u ředitelky školy Ing. Jolany S. Marcondes na telefonním čísle 605 215 992.

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., § 60f v platném znění, oznamujeme počet volných míst pro 5. kolo přijímacího řízení v následujících oborech vzdělání školy:

  • Management a turismus (65-42-M/02 Cestovní ruch) počet volných míst: 3

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 26. 5. 2023

…………………………………………………….

ředitelka školy

Ing. Jolana S. Marcondes