Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024:

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení  do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 na základě VYHLÁŠKY č. 353/2016 Sb. v platném znění, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, § 12 do 1. 3. 2023.

Uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity příslušného oboru vzdělávání.

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro zájemce o studium 1. ročníku ve školním roce 2023/2024

Jednotná kritéria přijímání

 1. 60% výsledky jednotné přijímací zkoušky
 2. 40% hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (40% = 200 bodů)
  • průměrný prospěch žáka z 2. pololetí 8. ročníku nebo 1. pololetí 9. ročníku (bude vybrán lepší z těchto průměrů):
   • průměr 1,00 = 200 bodů, průměr 3,00 = 0 bodů
  • chování žáka v průběhu studia na základní škole:
   • 3. stupeň z chování = – 100 bodů
   • 2. stupeň z chování = – 60 bodů
   • důtky                     = – 30 bodů
  • splnění podmínek zdravotní způsobilosti u oboru vzdělání, které to vyžadují (viz. Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 bod 4.)
  • Vyplněná přihláška ke studiu

             Při rovnosti bodů budou uplatněna tato podkritéria:

 1. průměrný prospěch z 2. pololetí 8. ročníku nebo 1. pololetí 9. ročníku (tzn. průměr, který nebyl uplatněn v bodu 2. první odrážka)
 2. průměr známek z prvního cizího jazyka za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku
 3. průměr známek z druhého cizího jazyka za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku

Další informace o přijímacím řízení získáte u ředitelky školy Ing. Jolany S. Marcondes na telefonním čísle 605 215 992.

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., § 60f v platném znění, oznamujeme počet volných míst pro 1. kolo přijímacího řízení v následujících oborech vzdělání školy:

 • Management a turismus (65-42-M/02 Cestovní ruch) počet volných míst: 60
 • Zážitkový turismus (65-42-M/02 Cestovní ruch) počet volných míst: 25
 • Turismus a moderní informační technologie (65-42-M/02 Cestovní ruch) počet volných míst: 25
 • Wellness a lázeňství, masérské služby (65-42-M/02 Cestovní ruch) počet volných míst: 25
 • Design a počítačová grafika (18-20-M/01 Informační technologie) počet volných míst: 25
 • Informační technologie a webdesign (18-20-M/01 Informační technologie) počet volných míst: 25
 • Hotelnictví a turismus (65-42-M/01 Hotelnictví) počet volných míst: 30

V Rožnově pod Radhoštěm dne 18. 1. 2023

…………………………………………………….

ředitelka školy

Ing. Jolana S. Marcondes