Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022:

Ředitelka školy vyhlašuje 5. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitelka školy vyhlašuje 5. kolo přijímacího řízení  do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 na základě VYHLÁŠKY č. 353/2016 Sb. v platném znění, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, § 12 do 29. 8. 2021 do 12:00.

Uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity příslušného oboru vzdělávání.

Kritéria pro 5. kolo přijímacího řízení pro zájemce o studium 1. ročníku ve školním roce 2021/2022

 1. 100% hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (100% = 200 bodů)
 2. průměrný prospěch žáka z 1. pololetí 8. ročníku nebo 1. pololetí 9. ročníku (bude vybrán lepší z těchto průměrů):
 • průměr 1,00 = 200 bodů, průměr 3,00 = 0 bodů
 • chování žáka v průběhu studia na základní škole:
  1. stupeň z chování = – 100 bodů
  2. stupeň z chování = – 60 bodů
  3. důtky                     = – 30 bodů

3. Vyplněná přihláška ke studiu – viz. záložka Uchazeč – Přihláška ke studiu

 

Další informace o přijímacím řízení získáte u ředitelky školy Ing. Jolany Marcondes na telefonním čísle 605 215 992.

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., § 60f v platném znění, oznamujeme počet volných míst pro 5. kolo přijímacího řízení v následujících oborech vzdělání školy:

 • Management a turismus (65-42-M/02 Cestovní ruch) počet volných míst: 2
 • Management a turismus – distanční studium (65-42-M/02 Cestovní ruch) počet volných míst: 13

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 28.6.2021

…………………………………….

Ing.  Jolana S. Marcondes

ředitelka školy