Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r.o.
U Kantorka 406, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm

realizuje projekt „Rekonstrukce půdních prostor budovy školy“ s identifikačním číslem EIS CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002755

 

Cílem projektu je rekonstrukce půdních prostor budovy školy. V rámci projektu chceme vybudovat 2 jazykové učebny a 2 polyfunkční učebny. Vše s příslušným sociálním zázemím a s bezbariérovým přístupem a s příslušným moderním materiálovým vybavením (lavice, židle, PC + software, odborný software, dataprojektory apod.). Vybudování 2 jazykových učeben nám umožní posílit komunikaci v cizích jazycích – jazyce anglickém a

jazyce německém, které jsou ve škole povinně vyučovány. Obě učebny budou vybaveny nábytkem, který je určen pro jazykové učebny a dále budou učebny vybaveny multimediálními PC se sluchátky a s mikrofony, tiskárnou, dataprojektorem, reflexním plátnem, reproduktory a keramickou tabulí. Počítače pak budou vybaveny nejnovější verzí operačního systému, elektronickými učebnicemi pro výuku jazyků a digitálními nahrávkami. Obě jazykové učebny budou napojeny na stávající internetovou síť školy. Vybudování 2 polytechnických učeben nám umožní modernizací a posílení kapacity pro výuku předmětů – základů přírodních věd, matematiky, zeměpisu cestovního ruchu a s prací s digitálními technologiemi v řemeslných předmětech – gastronomie, techniky obsluhy a prodeje, techniky cestovního ruchu, fiktivní firma a dalších odborných předmětech. Tyto odborné učebny budou řešit také problém s budoucí maturitou z matematiky, která se koná zásadně s použitím prostředků komunikačních prostředků. Dále pak státní přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka, které jsou konány s využitím moderních komunikačních prostředků.

NA TENTO PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE

Výběrové řízení a následně celý projekt byl zrušen z důvodu, že se nenašla stavební firma, která by byla schopna za dané finanční prostředky schválené v projektu celou rekonstrukci realizovat.