Žáci SŠCR, s. r. o. v Rožnově pod Radhoštěm se zúčastnili několika soutěží, ve kterých měli možnost porovnat své znalosti a dovednosti s žáky podobně zaměřených škol, ale i gymnázií z celé republiky.

 1. VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

Datum konání: 27. listopadu 2017

 1. místo: Michaela Hubertová, MT 4 (27 b)
 2. místo: Andrea Češková, MT 4 (24 b)
 3. místo: Jana Vaňková, MT 4 (20 b)
 4. místo: Tereza Assadi, CR 4 (19 b)

Gratulujeme!

Okresní kolo proběhne v únoru 2018 na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. Bližší informace ohledně přípravy a účasti na soutěži u Mgr. Pospíšilové.

 1. ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V NĚMČINĚ

Proběhlo 8. ledna. Nejlépe se umístila Andrea Chumchalová (MT 3)!  Gratulujeme.

Okresní kolo proběhne ve středu, 14. 2. 2018 na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí.

 1. ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLIČTINĚ

Se uskutečnilo 16. ledna 2018. Nejlépe dopadla Nikola Bartošová (CR 3). Ta bude školu reprezentovat 13. 2., kdy na Gymnáziu v Rožnově pod Radhoštěm proběhne kolo okresní. Blahopřejeme!

 1. PROFI GO 2017, 21. 11. 2016

Tuto soutěž organizuje reklamní  a produkční společnost EfektMediA ve spolupráci s akciovou společností Veletrhy Brno a je určena mladým lidem  do 30 let se zájmem o práci v oblasti cestovního ruchu. Soutěž sestávala z několika částí. Účastníci z celé republiky absolvovali nejprve písemný test zaměřený na zeměpis, historii, kulturu, literaturu, sport a politiku. Poté následoval test obrazový, ve kterém soutěžící poznávali promítané pamětihodnosti České republiky. Při ústní prezentaci pak soutěžící museli prokázat znalosti cizího jazyka a tématu, kterým bylo libovolné místo České republiky.

Naši školu reprezentovali žáci třetích ročníků Monika Kučerová, Monika Pavlíčková, Nikola Sobková, Andrea Češková, Petr Palát, Tereza Kettnerová, Jana Vaňková, Michaela Hubertová, Klára Nováková, Martin Žáček a Dominik Kovalčík.

 1. NĚMČINÁŘ ROKU, 23. 11. 2016

Celorepubliková on-line soutěž Němčinář roku  je zaměřena jednak na ověření gramatických znalostí, na četbu a porozumění textu, jednak na porozumění textu mluvenému. Naši školu reprezentovalo 7 žáků a nejlépe se umístila Tereza Kelarová (MT 4).

 1. ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE, 24. 11. 2016
 2. místo získala nadaná Andrea Chumchalová (MT 2), 2. příčka patřila po zásluze Nikole Strachoňové (MT4) a 3. místo obsadila Andrea Češková (MT 3).
 1. ANGLIČTINÁŘ ROKU, 30. 11. 2017

Při tomto on-line klání muselo 10 účastníků z řad našich žáků prokázat své znalosti v oblasti porozumění mluvenému i psanému projevu, a také v oblasti gramatické kompetence.

 1. SOUTĚŽ VE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, v průběhu prosince 2016

Tato on-line soutěž sestávala z třicetiminutového testu, zaměřeného na řešení problematiky z různých oblastí finančního světa. A výsledek? 1. místo obsadila Veronika Hasíková (MT 2), druhá skončila Andrea Češková (MT 3), bronzová příčka pak patřila Veronice Drozdové (CR 3).

 1. ŠKOLNÍ KOLO KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, 16. ledna 2017

Celkem 8 soutěžících absolvovalo nejprve didaktický test a následně ústní část. Jednoznačnou vítězkou se stala talentovaná Adriana Šilhanová (MT 2), která bude školu reprezentovat také ve škole okresním.

 1. ŠKOLNÍ KOLO KONVERZACE V NĚMECKÉM JAZYCE, 19. ledna 2017

Akce se zúčastnilo 7 soutěžících. Po písemné části následovala konverzační část – popis obrázků a řízený rozhovor. A jak vše dopadlo? Na první příčce se umístila Nikola Müllerová (MT 3), druhé místo obsadila Tereza Kettnerová (MT 3), třetí příčka náleží Martinu Žáčkovi (MT 3).

 1. REGION REGINA 2017, 20. ledna 2017

Naše škola do soutěže přihlásila žákyni 4. ročníku Terezu Fiuráškovou. Ta nezklamala a za soutěžní disciplínu – prezentaci originálního receptu na krajové jídlo – získala zvláštní cenu poroty za předvedení nejlepších krajových specialit.

 1. KRAJSKÉ KOLO FLORBALOVÉHO TURNAJE, 27. ledna 2017

Skvělé 3. místo! Bronzový tým tvořily tyto svěřenkyně: Kristýna Balharová, Lucie Šilbachová, Karolína Vaverková, Lucie Kedroňová, Eliška Tvarůžková, Sabina Richtrová, Karolína Assadi, Natálie Krčmářová, Tereza Kamencová a Lucie Kalmusová.

 1. MĚSTSKÉ KOLO LITERÁRNÍ SOUTĚŽE „O POKLAD STRÝCA JURÁŠA“ , 30. ledna 2017

V kategorii určené pro střední školy získali žáci Střední školy cestovního ruchu 1., 2. a 3. místo a navrch také uznání poroty za kvalitní úroveň slohových prací.

 1. OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE, 1. února 2017

Andrea Chumchalová získala skvělé 3. místo.

 1. OKRESNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE, 6. února 2017

Naši školu reprezentoval odvážný Martin Žáček (MT 3)

 1. OKRESNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE, 22. února 2017

Adriana Šilhanová 1. místo

 1. OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE VE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, 24. února 2017

Škola získala 4. místo

 1. KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE „MŮJ PRVNÍ MILION“, 9. března 2017

Naši školu reprezentoval tým žáků ve složení: Dominik Kovalčík, Ján Kubeš, Aneta Žáková, Petr Palát, Jaromír Urban a Pavel Kuběja. Přesto, že se na prvních třech pozicích neumístili, patří našim žákům velké uznání za postup do finále.

 1. KRAJSKÉ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLIČINĚ, 14. března 2017

Naše studentka Adriana Šilhanová byla jedinou zástupkyní středních odborných škol Zlínského kraje, která se do krajského kola probojovala. A umístila se na skvělé 5. Pozici.

 1. CELOSTÁTNÍ MATEMATICKÁ SOUTĚŽ „KLOKAN“, 17. března 2017

Kategorii JUNIOR řešilo 15 žáků z 1. ročníku, kategorii STUDENT pak 8 ze 3. a 4. ročníku. V první uvedené kategorii dopadla nejlépe Veronika Küschnerová (CR 2), ve druhé Aneta Žáková (CR 3).

 1. KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE, 4. dubna 2017

Naše studentka Andera Chumchalová byla sedmá!

 1. ŠKOLNÍ KOLO EKONOMICKÉ OLYMPIÁDY, v průběhu dubna 2017

Jedná se o celorepublikovou soutěž ve znalostech z ekonomie a z financí, která je určena studentům středních škol a kterou pořádá Institut ekonomického vzdělávání (INEV). Cílem této olympiády je vyhledávat mezi českými středoškoláky nejnadanější budoucí ekonomy a ty v jejich rozvoji dále podporovat, rozvíjet a vytvořit jim dobrý odrazový můstek pro další studium, praxi a následnou kariéru. Nejlepších výsledků dosáhli Hana Koutná (MT 4), Lucie Manišová (MT 4) a Martin Bolcek (CR 4).

 

Leden 2016 – Celostátní soutěž o královnu regionu REGION REGINA 2016 (Brno)
Kristýna Zelénková vybojovala 2. místo v soutěži, kde skvěle prezentovala svoje znalosti a šarm     ve čtyřech různých disciplínách.
Listopad 2011 – Celostátní soutěž mladých průvodců CR TOP GUIDE junior 2012            a mladých odborníků v cestovním ruchu PROFI GO 2012 (Brno)

Pět žáků naší školy se v soutěži PROFI GO dostalo do užšího finále a v soutěži TOP guide junior se do užšího finále z celkového počtu cca 100 soutěžících ze středních, vyšších odborných          a vysokých škol z celé republiky probojovali dva žáci.

Leden 2011 – CITYLINGUA  2011 – celostátní soutěž

Jan Pôbiš (MT 3.B), žák naší školy, dosáhl fenomenálního úspěchu v celostátní soutěži z anglického jazyka. Ta se konala 28. ledna 2011. Z více než 700 nejlepších zástupců ze středních odborných škol a gymnázií z celé republiky se umístil na skvělém 2. místě.

Listopad 2007 – Celostátní soutěž mladých průvodců CR TOP GUIDE junior 2008 (Brno)

Šárka Serafinová zvítězila v náročné soutěži, Tomáš Surý byl těsně 4.

Šárka Serafinová - Studentka Střední školy cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm

Šárka Serafinová ze Střední školy cestovního ruchu v Rožnově pod Radhoštěm, zvítězila v celostátní soutěži mladých odborníků v cestovním ruchu TOP GUIDE junior 2008 v Brně.

Listopad 2007– Celostátní soutěž mladých odborníků v cestovním ruchu PROFI GO 2008 (Brno)

Dva žáci naší školy se probojovali do užšího finále.

Říjen  2007 – Celostátní soutěž odborných škol ve znalostech v cestovním ruchu „Svět patří nám“ (Turnov)

Družstvo Tomáš Surý, Šárka Serafinová, Lucie Vaškebová získali celkově 1. místo (obhajoba z předchozích dvou ročníků) a 2., 3. a 4. místo v soutěži jednotlivců.

Studenti Střední školy cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm

Vítězné družstvo naší školy ve složení Tomáš Surý, Šárka Serafinová, Lucie Vaškebová.

Únor 2014 – Celostátní soutěž družstev Angličtinář roku 2014

Družstvo naší školy se umístilo ze 187 zúčastněných škol na 1. místě!

Listopad 2010 – Celostátní soutěž mladých průvodců CR TOP GUIDE junior 2011            a mladých odborníků v cestovním ruchu PROFI GO 2011 (Brno)

Čtyři žáci naší školy se v soutěži PROFI GO dostali do užšího finále a v soutěži TOP guide junior se do užšího finále z celkového počtu cca 80 soutěžících ze středních, vyšších odborných a vysokých škol z celé republiky probojovali tři žáci.

Listopad  2010 – Celostátní soutěž odborných škol ve znalostech v cestovním ruchu „Svět patří nám“ (Turnov)

Družstvo David Jurečka, Ondřej Kabrna a Jan Póbiš vybojovalo celkově 1.místo (obhajoba z předchozích ročníků)

Studenti Střední školy cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm

Březen 2010 – Krajské kolo celostátní soutěže Finanční gramotnost

Družstvo školy ve složení Jan Krystyník, Martin Blinka a David Račak, se zúčastnilo 1. ročníku krajského kola celostátní soutěže s názvem Finanční gramotnost. Školu reprezentovali více než vzorně, protože v silné konkurenci 117 středních škol obsadili skvělé 2 místo!
Leden 2010 – Celomoravská vědomostní soutěž v oblasti cestovního ruchu a zeměpisu cestovního ruchu Moravská brána 2010 (Olomouc)

Družstvo školy, ve složení Kristýna Bártková, Lucie Levá a David Jurečka, vybojovalo v této náročné soutěži páté místo.

Listopad 2006 – Celostátní soutěž                  o královnu regionu REGION REGINA 2007 (Brno)

Zuzana Vaváková získala 4. místo a Monika Kaličinská  6. místo.

Listopad 2006 – Celostátní soutěž mladých průvodců CR TOP GUIDE junior 2007 (Brno)

Romana Zubíková získala 2. místo  a 3 žáci školy se probojovali do užšího finále.

Studenti Střední školy cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm

Ocenění žáci naší školy (první zleva ) Romana Zubíková a (třetí a čtvrtá zleva) Tomáš Surý a Šárka Serafínová.

Listopad 2006– Celostátní soutěž mladých odborníků v cestovním ruchu PROFI GO 2007   (Brno)

Žáci naší školy Tomáš Surý a Šárka Serafínová vybojovali 1. a 2. místo.

Říjen  2006 – Celostátní soutěž odborných škol ve znalostech v cestovním ruchu „Svět patří nám“ (Turnov)

Družstvo Tomáš Surý, Martina Šamšulová, Romana Zubíková celkově 1.místo (obhajoba z předchozího ročníku) a 2. a 4. místo v soutěži jednotlivců.

Studenti Střední školy cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm

Březen 2006 – Koktejlová barmanská soutěž (Nový Jičín)

Petra Štěpánková  celkově 1. místo a David Fukala 8. místo.

Listopad 2013 – Univerzitní olympiáda německého jazyka, pořádaná Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně

Barbora Kocurková skvěle reprezentovala naši školu a umístila se na krásném čtvrtém místě.

Leden 2013 – Celostátní soutěž o královnu regionu REGION REGINA 2013 (Brno)

Natálie Růčková vybojovala 3. místo v soutěži, kde překvapila perfektní prezentací, znalostí regionu i orientací ve službách cestovního ruchu.

Listopad 2009 – Celostátní soutěž mladých průvodců CR TOP GUIDE junior 2010              a mladých odborníků v cestovním ruchu PROFI GO 2010 (Brno)

Lucie Levá vybojovala v soutěži TOP GUIDE junior 2010 krásné 2. místo.

Leden 2009 – Celomoravská vědomostní soutěž v oblasti cestovního ruchu a zeměpisu cestovního ruchu Moravská brána 2009 (Olomouc)

Družstvo školy, ve složení Petra Slováčková, Lucie Levá a Vojtěch Tošovský, vybojovalo v této náročné soutěži šesté místo.

Listopad 2005 – Celostátní soutěž mladých průvodců CR TOP GUIDE junior 2006 (Brno)

Vendula Pilátová 3. místo a žáci školy 6. místo.

Listopad 2005 – Celostátní soutěž mladých odborníků v cestovním ruchu PROFI GO 2006 (Brno)

Tři žáci naší školy se probojovali do užšího finále.

Říjen 2005 – Celostátní soutěž odborných škol ve znalostech v cestovním ruchu„Svět patří nám „ (Turnov)

Družstvo David Fukala, Vendula Vlčková, Vendula Pilátová celkově 1. místo a dvě 3. místa v soutěži jednotlivců.

Říjen 2005 – Barmanská soutěž FIZ CUP 2005 ( Bohumín)

Petra Štěpánková celkově 2. místo a 1. místo v soutěži „ O nejatraktivnější drink „.

Listopad-prosinec 2012 – Celostátní soutěž mladých odborníků v cestovním ruchu PROFI GO 2013 –turistický produkt (Brno)

Žákyně školy Kateřina Gabrielová, Simona Štěrbová a Vendula Hrabalová vytvořily rozsáhlý turistický produkt „Po stopách starých Valachů“, se kterým se probojovaly do finále soutěže (zpracování a použitelnost projektu v běžné  praxi byla hodnocena velmi dobře).

Listopad 2012 – Celostátní soutěž mladých odborníků v cestovním ruchu PROFI GO 2013(Brno)

Žáci školy Matěj Blinka a Veronika Janírková se dostali do užšího finále

Březen 2012 – Okresní kolo recitační soutěže s názvem Wolkerův Prostějov v prostorách Základní umělecké školy v Rožnově pod Radhoštěm

Naši školu reprezentovala nadějná recitátorka Natálie Růčková. Díky bezchybnému přednesu svého repertoáru – Děvče z Chebu (Jiří Suchý)     a Most (Franz Kafka), byla porotou vybrána pro postup do krajského kola soutěže.

Leden 2012 – Celostátní soutěž o královnu regionu REGION REGINA 2012 (Brno)

Kristýna Dufková za předvedené výkony získala ocenění Miss sympatie pro rok 2012

Listopad 2008 – Celostátní soutěž                  o královnu regionu REGION REGINA 2009 (Brno)

Jitka Kovářová získala 4. místo a cenu poroty za osobitý projev a Eva Vojkůvková  5. místo

Listopad 2008 – Celostátní soutěž mladých průvodců CR TOP GUIDE junior 2009            a mladých odborníků v cestovním ruchu PROFI GO 2009 (Brno)

Žáci školy se dostali do užšího finále

Červen 2008

Žáci Střední školy cestovního ruchu, s. r. o. v Rožnově pod Radhoštěm Šárka  Serafinová a Tomáš Surý byli jako jediní rožnovských a  valašskomeziříčských středních škol oceněni za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti hejtmanem  Zlínského kraje Liborem Lukášem a  náměstkem hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Mgr. Josefem Slovákem v reprezentativních prostorách Baťovy vily ve Zlíně.

Tomáš Surý a Šárka Serafinová s ředitelkou Střední školy cestovního ruchu, s. r. o. v Rožnově pod Radhoštěm Mgr. Naděždou Pavlíkovou a náměstkem hejtmana Zlínského kraje Mgr. Josefem Slovákem.

Oba ocenění žáci Tomáš Surý a Šárka Serafinová s ředitelkou Střední školy cestovního ruchu, s. r. o. v Rožnově pod Radhoštěm Mgr. Naděždou Pavlíkovou a náměstkem hejtmana Zlínského kraje Mgr. Josefem Slovákem.

Leden 2008 – Celomoravská vědomostní soutěž v oblasti cestovního ruchu a zeměpisu cestovního ruchu Moravská brána 2008 (Olomouc)

Družstvo školy, ve složení Šárka Serafinová, Tomáš Surý a David Jurečka, vybojovalo v této náročné soutěži první místo.

Studenti Střední školy cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm

Vítězné družstvo Střední školy cestovního ruchu v Rožnově pod Radhoštěm ve složení (zleva) Tomáš Surý, Šárka Serafinová a David Jurečka.