logom

PŘIHLÁŠENÍ DO LMS MOODLE – projekt

CZ.1.07/1.1.08/03.0042 Tvorba IT modulů pro výuku anglického jazyka se zaměřením na odborný jazyk a evaluaci

http://moodle.jetbox.cz/login/index.php

Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s. r.o.
U Kantorka 406, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm
zrealizovala v období od 1. listopadu 2010 – 30. června 2012 projekt CZ.1.07/1.1.08/03.0042

Tvorba IT modulů pro výuku anglického jazyka se zaměřením na odborný jazyk a evaluaci

V rámci tohoto projektu byla vybavena specializovaná učebna výpočetní technikou a byly vytvořeny výukové moduly v anglickém jazyce pro obory:

 • HOTELNICTVÍ A TURISMUS
 • MANAGEMENT A TURISMUS
 • INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Uvedené moduly jsou v programu LMS MOODLE koncipovány pro začátečníky, středně pokročilé a pokročilé a jsou přístupné ZDARMA všem školám ve Zlínském kraji na stránkách www.sscrroznov.cz,záložka projekty EU, e-learning ANJ.

V případě zájmu o využití těchto modulů nás  kontaktujte na výše uvedené adrese nebo na e-mailu: info@sscrroznov.cz

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

logom

ZPRÁVA Z DRUHÉ KONFERENCE O VYUŽITÍ E-LEARNINGU V ANGLICKÉM JAZYCE V ODBORNÝCH PŘEDMĚTECH, která se konala v rámci projektu CZ.1.07/1.08/03.0042 Tvorba IT modulů pro výuku anglického jazyka se zaměřením na odborný jazyk a evaluaci.

Ve čtvrtek dne 14.6.2012 se uskutečnila v prostorách Střední školy cestovního ruchu a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. v Rožnově pod Radhoštěm konference o využití e-learningu v anglickém jazyce pro obory Hotelnictví a turismus, Management a turismus a Informační technologie v prostředí LMS MOODLE určená pro pedagogy a žáky škol zlínského kraje. Termín konference byl oznámen na školy zlínského kraje v dostatečném předstihu. Konference se uskutečnila v učebně výpočetní techniky v době od 14.15 hod. do 17.00 hod. s následujícím programem:

 1. Přivítání účastníků a úvod (Účastníky přivítal manager projektu RNDr Luděk Pavlík, CSc.)
 2. Představení projektu ( S charakterem a cílem projektu představila přítomná PhDr. Marcela Havelková)
 3. Ukázka práce s aktivitami ( Přítomní byli PhDr. Marcelou Havelkovou a  ing.Dagmar Smékalovou konkrétně seznámeni s prací s jednotlivými aktivitami a všichni zúčastnění se aktivně zapojili do práce s moduly)
 4. Občerstvení pro účastníky konference
 5. Diskuse ( V rámci diskuse byly zodpovězeny veškeré dotazy účastníků konference)
 6. Zhodnocení a závěr (Konferenci zhodnotil manager projektu RNDr. Luděk Pavlík, CSc., který popřál tvůrcům projektu i všem přítomným mnoho úspěchů při další realizaci projektu)

Konference proběhla v pracovním duchu a účastníci se tak mohli seznámit či osvěžit si znalosti a naučit se lépe pracovat s programem LMS MOODLE a byla jim byla blíže osvětlena metodika práce s odbornými moduly Hotelnictví a turismus, Management a turismus a Informační technologie v anglickém jazyce. Přítomní hodnotili projekt pozitivně. V závěru pak manager projektu rámcově shrnul práci na projektu.

ZPRÁVA

Z KONFERENCE O VYUŽITÍ E-LEARNINGU V ANGLICKÉM JAZYCE V ODBORNÝCH PŘEDMĚTECH

 Konference se konala v rámci projektu CZ.1.07/1.08/03.0042 Tvorba IT modulů pro výuku anglického jazyka se zaměřením na odborný jazyk a evaluaci.

V pondělí dne 30.4.2012 se uskutečnila v prostorách Střední školy cestovního ruchu a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. v Rožnově pod Radhoštěm konference o využití e-learningu v anglickém jazyce pro obory Hotelnictví a turismus, Management a turismus              a Informační technologie v prostředí LMS MOODLE určená pro studenty školy.

Konference se uskutečnila v učebně výpočetní techniky v době od 14.15 hod. do 17.00 hod. s následujícím programem:

 1. Přivítání účastníků a úvod (Účastníky přivítal manager projektu RNDr. Luděk Pavlík, CSc. a úvodní slovo pronesla Ing. Dagmar Smékalová)
 2. Představení projektu ( S charakterem a cílem projektu představila přítomné PhDr. Marcela Havelková)
 3. Ukázka práce s aktivitami ( Přítomní byli PhDr. Marcelou Havelkovou a ing. Dagmar Smékalovou konkrétně seznámeni s prací s jednotlivými aktivitami)
 4. Diskuse ( V rámci diskuse byly zodpovězeny otázky studentů a studenti si pod odborným vedení vyzkoušeli různé činnosti)
 5. Zhodnocení a závěr (Konferenci zhodnotili PhDr. Marcela Havelková manager projektu RNDr. Luděk Pavlík, CSc., který popřál tvůrcům projektu i studentům mnoho úspěchů při další realizaci)

Vzhledem k velkému počtu účastníků probíhala konference v několika etapách a účastníci se tak mohli seznámit či osvěžit si znalosti a naučit se lépe pracovat s programem LMS MOODLE. Současně jim byla blíže osvětlena metodika práce s odbornými moduly Hotelnictví a turismus, Management a turismus a Informační technologie v anglickém jazyce.

Přítomní hodnotili projekt pozitivně a velkým kladem byla skutečnost, že většina studentů si prakticky vyzkoušela práci s LMS MOODLE při ověřování práce s projektem v hodinách anglického jazyka.

V závěru pak manager projektu a PhDr. Havelková rámcově shrnuli práce na projektu a nastínili vizi jeho dalšího vývoje.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Informace o průběhu tvorby a ověřování projektu Tvorba IT modulů pro výuku anglického jazyka se zaměření na odborný jazyk a evaluaci.

V současné době probíhá ověřování projektu Tvorba IT modulů pro výuku anglického jazyka se zaměření na odborný jazyk a evaluaci. V průběhu období 1.8.2011     až 31.1.2012 se pokračovalo v tvorbě modulů v anglickém jazyce pro obory Hotelnictví a turismus, Management a turismus a Informační technologie v prostředí LMS MOODLE a započalo se s jejich ověřováním.

Systém MOODLE se stal velmi populárním mezi vyučujícími jako nástroj pro tvorbu online dynamické webové stránky pro studenty.

V rámci tvorby e-lekcí pro všechny úrovně jazykového vzdělávání odborného zaměření v jazyce anglickém, včetně evaluačních modulů se postupně vytváří odborné učebnice informatiky, turismu a hotelnictví dostupné přes internet, což podporuje kreativní formu studia jazyků v souladu s kurikulární reformou RVP a je zcela ojedinělým produktem na trhu odborné jazykové přípravy. Zvolený obor navíc podporuje rozvoj turismu, který je jednou z priorit vládní politiky.

Studenti školy při ověřování modulů pro e-learning v rámci projektu CZ.1.07/1.08/03.0042 Tvorba IT modulů pro výuku anglického jazyka se zaměřením na odborný jazyk a evaluaci. Studenti školy při ověřování modulů pro e-learning v rámci projektu CZ.1.07/1.08/03.0042 Tvorba IT modulů pro výuku anglického jazyka se zaměřením na odborný jazyk a evaluaci-výuka odborných předmětů v anglickém jazyce.

 

logom
Souhrnné informace o projektu
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo prioritní osy: 7.1
Číslo oblasti podpory: 7.1.1
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Číslo výzvy: 03
Název výzvy: Zlínský kraj – Výzva č.3 pro GP – oblast podpory 1.1
Typ projektu: grantový
Kód prioritního tématu: 72
Název prioritního tématu:
Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku
Projekt
Název projektu:
Tvorba IT modulů pro výuku anglického jazyka se zaměřením na odborný jazyk a evaluaci
Zkrácený název projektu: e-learning ANJ
Název projektu anglicky:
Creating IT modules for foreign language learning , focused on a specific language and evaluation
Předpokládané datum zahájení projektu: 01.11.2010
Předpokládané datum ukončení projektu: 30.06.2012
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 20,0
Typ účetní jednotky: Pro podnikatele
Celkové způsobilé náklady projektu: 1 788 779, 7
Rozpočet projektu celkem: 1 788 779, 70

Zavedení systému MOODLE (Open Source Course Management System (CMS) – řídící systém kurzů, tak znám jako (LMS) Learning Management System – řídící systém studia nebo také Virtual Learning Environment (VLE) virtuální studijní prostředí pro zkvalitnění výuky cizích jazyků. Moodle se stal velmi  populárním mezi vyučujícími po celém světě jako nástroj pro tvorbu online dynamické webové stránky pro studenty.

Tvorba e-lekcí pro všechny úrovně jazykového vzdělávání odborného zaměření v jazyce anglickém, včetně evaluačních modulů. (ANJ, výukové moduly, evaluační moduly, komunikační interaktivní prostředí).

V rámci projektu budou vytvořeny interaktivní odborné učebnice informatiky, turismu a hotelnictví dostupné přes internet, což podporuje kreativní formu studia jazyků v souladu s kurikulární reformou RVP a je zcela ojedinělým produktem na trhu odborné jazykové přípravy. Zvolený obor navíc podporuje rozvoj turismu, který je jednou z priorit vládní politiky.

 Stav prací na projektu:

 • první monitorovací období – uvedeno v monitorovací zprávě  zde;
 • druhé monitorovací období – uvedeno v monitorovací zprávě  zde;
 • ověřování modulů ve výuce – MT 1 hotelnictví uvedeno zde;
 • ověřování modulů ve výuce – MT 1 ICT uvedeno zde;
 • ověřování modulů ve výuce – MT 2 turismus uvedeno zde;
 • ověřování modulů ve výuce – MT 3 hotelnictví uvedeno zde;
 • ověřování modulů ve výuce – MT 4B hotelnictví uvedeno zde;
 • ověřování modulů ve výuce – MT 4B turismus uvedeno zde;
 • ověřování modulů ve výuce – MT 4A turismus uvedeno
 • třetí monitorovací období – uvedeno v monitorovací zprávě  zde;