Jazykové kurzy pro školní rok 2018/2019

  • Obsah a rozsah výuky je zaměřen na přípravu k vykonání státních jazykových zkoušek na základní úrovni. Náplní těchto kurzů je rozvoj konverzačních schopností, gramatiky, porozumění textu a psanému projevu ve všech slohových útvarech.
  • Tento kurz bude probíhat 3 měsíce před konáním státní zkoušky.
  • Kurz vhodný pro ty, kteří chtějí mít více sebevědomí a jistoty před konáním státní maturitní zkoušky.
    Kurz je zaměřen na didaktický test, tj. poslechové dovednosti, čtení s porozuměním a gramatika, dále písemný projev tj. dopis, vypravování, popis, e-mail, zpráva, oznámení, instrukce, návod, pozvánka, formální žádost a článek.
Předběžná přihláška