Jazykové kurzy pro studenty i veřejnost

Nabízíme celoroční a intenzivní přípravné kurzy zaměřené na zvládnutí základní státní jazykové zkoušky, státní maturity, odpolední kurzy a jazykové kurzy pro seniory a děti.

Angličtina pro děti

4 – 6 let

Výuka je založena na tématech blízkých dětem – já, můj den a můj svět. Důvěrně známá témata postupně doplňují ta méně známá a seznamují děti s okolním světem. Základní témata se pravidelně opakují. Tím si děti upevňují jazykové obraty a staví na svých předchozích zkušenostech a zážitcích.

Hodiny jsou strukturovány podle běžného denního režimu, což u dětí vyvolává pocit bezpečí a pohody. Děti se současně učí být zodpovědné a nezávislé. Základní anglická slovíčka a pokyny se stále opakují.

Naše hodiny jsou interaktivní a děti se učí angličtinu přirozeným způsobem prostřednictvím her, písniček, říkanek, příběhů. Každému dítěti je věnováno dostatek pozornosti, aby mohlo naplno využít svůj potenciál.

6 – 9 let

Naše hodiny jsou interaktivní. Díky tomu si bude Vaše dítě věřit a naučí se angličtinu používat přirozeně a sebejistě, prohloubí se jeho zájem o angličtinu a získá důvěru ve své jazykové schopnosti.

Osvojí si principy správné výslovnosti, s pomocí interaktivních výukových metod si rozvine své komunikační schopnosti v angličtině prostřednictvím her a říkanek.

9 – 12 let

Kurz Vaše děti přesvědčí, že i učení může být zábava. V těchto kurzech si děti zlepší chápání angličtiny a posílí své komunikační schopnosti v angličtině. Naším cílem je vytvořit pozitivní vzdělávací prostředí, které umožní dětem dělat větší pokroky.

Zajistíme, aby se Vaše dítě učilo ve třídě s žáky stejného věku a stejné úrovně, protože jedině tak mohou všichni dosáhnout největšího pokroku. Naši zkušení učitelé mu poskytnou individuální pozornost a pomohou mu dosáhnout stanovených jazykových cílů.

12 – 15 let

Kurzy pro mládež jsou navrženy tak, aby se Vaše dítě naučilo používat reálnou angličtinu sebejistě a plynule. Naučí se přirozeným způsobem sdělovat své myšlenky a názory.

Hodiny jsou interaktivní a zábavné. Děti se nemusí zpaměti učit dlouhé seznamy slovíček ani překládat texty. Místo toho se prostřednictvím skupinové práce a diskusí učí, jak se vyjádřit.

Zajistíme, aby se Vaše dítě učilo ve třídě s dětmi stejného věku a stejné úrovně, protože jedině tak mohou všichni dosáhnout co největšího pokroku. Naši zkušení učitelé jim poskytnou individuální pozornost a pomohou jim dosáhnout stanovených jazykových cílů.