HOSTINSKÁ ČINNOST

Určeno

  • Pro mladé absolventy středních škol, kteří nemohou najít uplatnění ve vystudovaném oboru a chtějí se rekvalifikovat na oblast hostinské činnosti.
  • Pracovníky, kteří již pracují v oblasti hostinské činnosti a chtějí si doplnit kvalifikaci.

Vstupní předpoklad vzdělání

  • Střední odborné, úplné střední, úplné střední odborné

Zdravotní průkaz
Je třeba předložit při zahájení kurzu.

Charakteristika
Kurz „Hostinská činnost“ zahrnuje teoretické a praktické vyučování (organizuje se formou odborného výcviku). Kurz je koncipován  pro úsek technologie přípravy jídel a pro úsek obsluhy, avšak se všeobecným přehledem po celé oblasti společného stravování a se základními předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru. Cílem je poskytnout základní poznatky z celé oblasti společného stravování. Těžiště je v osvojování odpovídajících profesních dovedností a návyků. Odborné předměty poskytují frekventantům ucelené množství praktických i teoretických znalostí, které jsou nezbytné pro výkon činností, pro kterou se rekvalifikují.

Výuka
Je vedena kvalifikovanými a zkušenými pedagogickými pracovníky a odborníky z praxe. Teoretická výuka probíhá v prostorách Střední školy cestovního ruchu a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. v Rožnově pod Radhoštěm, část praktické výuky a odborného výcviku probíhá v penzionu Beskyd na Dolní Bečvě, zbytek odborného výcviku je organizován přímo v provozovnách hotelového a restauračního typu.

Forma výuky – víkendová
Teoretická výuka a část praktické výuky a odborného výcviku probíhá ve dvou až třídenních soustředěních (převážně o víkendech), zbytek odborného výcviku je organizován přímo v hotelových nebo restauračních provozovnách. Hodinová dotace je 300 hodin: z toho 100 hodin teoretické a 200 hodin praktické výuky a odborného výcviku.

Vyučovací předměty
Potraviny a výživa, technologie přípravy pokrmů, stolničení, zařízení provozoven, hospodářské výpočty, ekonomika, komunikace ve společenské praxi, odborný výcvik.

Vyhodnocení průběhu kurzu, ukončení
V průběhu kurzu budou znalosti prověřovány formou testů a řešením konkrétních situací a problémů vyplývající při činnostech v odborném výcviku. Závěrečná zkouška se skládá:

  • z části praktické
  • z části teoretické – ústní zkouška z odborných předmětů

Účastníkům bude vydáno osvědčení s celostátní platností.

Možnosti uplatnění studenta

  • Absolventi se po nezbytném zapracování uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb.
  • Osvojení základů podnikání umožní absolventům po delším zapracování stát se soukromým podnikatelem ve stravovacích službách.
Zahájení
Po naplnění kurzu 6 účastníky.
Cena: 19 500,- Kč
Cena zahrnuje: 300 hodin teoretické, praktické výuky a odborného výcviku, náklady na potraviny pro výuku, odborné exkurze, učební pomůcky, pracovní plášť do technologie. Kurzovné je splatné ve 2 splátkách: 12 000,- Kč při podpisu smlouvy, 7 500,- Kč do 15 dnů od zahájení výuky (platí pro samoplátce).

Přihláška na kurz Hostinská činnost
Účastníci budou přijímáni na základě přihlášky do kurzu.
Přihlášku je možno získat zde:  –  kurz prihlaska

Možnost ubytování
Pro účastníky kurzu je možné zajistit ubytování v penzionu Beskyd – www.volny.cz/penzionbeskyd

Požadované dokumenty zašlete na adresu:

Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o., U Kantorka 406, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm.
tel.: 571 648 007
e-mail:   info@sscrroznov.cz