Ve středu dne 18.5.2022 se naše škola již tradičně zúčastnila Mezinárodního dne muzeí. Při této příležitosti navštívila celá škola místní Valašské muzeum v přírodě, které poskytlo volný vstup do všech svých areálů – Dřevěné městečko, Mlýnská dolina a Valašská dědina. Každý žák si připravil pro své spolužáky referát, který se týkal objektu, který si několik dní předem sám vybral podle zadaných mapek areálů.