Již 4. ročník žákovské zeměpisné konference Valašský cestovatel se konal v pátek 14. 2. 2020 na zámku Vsetín. Letos byl opět spojen se zeměpisnou soutěží. Konference byla určena pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ a měla 2 hlavní  části:

1. PREZENTACE: Vybraní žáci prezentovali své zážitky z dovolené, výletu, sportovní aktivity či jiné cestovatelské zkušenosti. Po každé prezentaci byl prostor na diskuzi.

2. SOUTĚŽ: Pro přihlášené týmy byla připravena soutěž zaměřená na jejich zeměpisné znalosti. Důraz byl kladem nejen na znalosti, ale i spolupráci a schopnost syntetického myšlení. Téma soutěže byl letos „SEVER EVROPY“. Do této soutěže se přihlásil náš školní tým ve složení Jiří Novosad, Linda Chmelařová, Monika Pajdlová (všichni MT2) a Hana Ulrychová z MT1. V těžké konkurenci 11 týmů nakonec obsadil pěkné 4. místo.

Cílem konference byl rozvoj a podpora zeměpisných znalostí, osvojení kompetencí k interpretaci a prezentaci cestovatelských zkušeností a v neposlední řadě také zvýšení pozitivního vztahu k zeměpisu cestovního ruchu.