Ve středu dne 5. 2. 2020 proběhlo krajské kolo ekonomické olympiády na fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Z naší školy do kraje postoupili tři žáci z MT 3. Jmenovitě: Zdeňek Ďulák, Simona Fiurášková a Adriána Závacká. Ekonomická olympiáda je soutěž ve znalostech z ekonomie a financí. Snaží se rozšířit zájem o ekonomii a zvýšit finanční gramotnost u co nejvíce studentů středních škol. Výsledky z krajských kol budou zveřejněny v průběhu března. Výše jmenovaným žákům gratulujeme a držíme palce do dalších kol!