V pátek dne 27. 9. 2019 se uskutečnila již tradiční tematická exkurze do Vídně, která byla určena pro 1. ročník a doplněná o zájemce z vyšších ročníků. Celou tuto exkurzi od brzkých ranních hodin až po noční příjezd do Rožnova měla na starost vybraná skupina žáků z maturitního ročníku. Maturanti si také pro ostatní připravili zajímavé referáty u nejvýznamnějších památek tohoto krásného města. Exkurze splnila očekávání. Žáci 4. ročníku zvládli své úkoly a referáty dobře, i když s drobnými chybami. Ostatní účastníci byli spokojeni, nejvíce se jim pochopitelně líbila závěrečná návštěva Prátru, kde navštívili spoustu atrakcí, několika z nich se účastnili i s pedagogickým dozorem. Dokonce i počasí bylo nádherné, hodnotíme tedy exkurzi jako zdařilou a konstatujeme, že veškeré úkoly byly splněny. Časový harmonogram a program exkurze byl dodržen.

Zde několik postřehů žáků ze třídy MT 1:

„Vídeň se mi moc líbila. Byla jsem tam poprvé v životě a nejvíce nadšená jsem byla ze všech těch památek. Výklad čtvrťáků byl moc fajn.“

Hansa Saliji, MT 1

 

„Vídeň je staré překrásné město a prohlídka se školou mi ukázala několik nových zajímavostí o Vídni. Každý referát byl velmi výstižný. Nejvíce se mi líbil referát o Schönbrunnu. Zámek sám o sobě je krásný a rozsáhlý.“

Christian Ego Aguirre, MT 1

 

Mgr. Jiří Hrdý

vedoucí exkurze