Povinně volitelné předměty pro školní rok 2019/2020

Výuka povinně volitelných předmětů v maturitním ročníku:

V posledním ročníku studia si žáci vybírají povinně volitelný předmět, a to buď MATEMATIKU, nebo SEMINÁŘ SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU.

Povinně volitelný předmět bude vyučován 2 hodiny týdně v rámci běžné výuky, a to při minimálním počtu 15 žáků.

Doporučení pro žáky:

Při rozhodování byste měli zvážit předměty, ze kterých budete maturovat, popřípadě vybranou vysokou školu.

Upozornění:

Svému rozhodnutí věnujte přiměřený čas a neukvapujte se. Po provedení volby v řádném termínu nelze již dříve zvolený předmět měnit!

Pokud si ze zvláště závažných důvodů nemůžete povinně volitelný předmět zvolit v předepsaném termínu a předepsaným způsobem, přechází právo výběru na Vašeho třídního učitele. Volba Vašeho třídního učitele je považována za závaznou vzhledem k Vaší osobě. Není možné, aby skutečnost, že jste si nezvolil/-a povinně volitelný předmět, brzdila celý proces pro Vaše spolužáky. Děkujeme za pochopení.

 

  1. Povinně volitelný předmět MATEMATIKA:

Forma: jednoletý předmět (2 vyučovací hodiny týdně)

Odborným garantem předmětu je Předmětová komise pro odborné předměty

Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Matematika. Je koncipován jako dvouhodinový, určený pouze pro žáky maturitního ročníku.

Podrobnější informace o předmětu poskytne Ing. Monika Svítilová

 

  1. Povinně volitelný předmět SEMINÁŘ SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Forma: jednoletý předmět (2 vyučovací hodiny týdně)

Odborným garantem předmětu je Předmětová komise pro odborné předměty

Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Služby cestovního ruchu. Je koncipován jako dvouhodinový, určený pouze pro žáky maturitního ročníku.

Podrobnější informace o předmětu poskytne Ing. Milan Sedláček, DiS.