Datum a čas:

Vyhodnocení testů, konzultace chyb s jednotlivými vyučujícími proběhne v pátek 8. února 2019 od 14.30 do 16.00.

 

MATEMATIKA:   zadavatel a hodnotitel Ing. Svítilová

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA: zadavatel a hodnotitel Mgr. Pospíšilová

Pozn.:

Každému žákovi bylo po zapsání do prezenční listiny přiděleno registrační číslo. Pod tímto registračním číslem pak nalezne výsledky svého testování, které jsou anonymně zveřejněny na webových stránkách školy (zde ČJ, zde MAT), a to od středy, 31. ledna 2019.