Ve dnech 12. a 13. listopadu se konala celostátní soutěž Bobřík informatiky, které se naše škola zúčastnila v kategoriích junior a senior. Soutěž byla zaměřená na základní počítačové dovednosti, algoritmizaci problémů a další logické hádanky. Soutěže se na naší škole zúčastnilo celkově 13 soutěžících. V kategorii junior zvítězila Adriána, v kategorii senior se na prvním místě umístili dva studenti – Karolína a Štěpán. Tímto všem zúčastněným studentům děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k úspěchu.