V tomto příspěvku představujeme video z adaptačního kurzu.