V pátek 16. 11. 2018 se studenti 4. ročníku zúčastnili tematické exkurze do lázní Luhačovice. Tato exkurze prakticky navazuje na teorii probíranou v předmětu Wellness a lázeňství a uskutečnila se pod vedením Mgr. Veroniky Růžičkové a Ing. Jarmily Suchankové. Celá exkurze byla v návaznosti na další předměty, jako je dějepis, zeměpis cestovního ruchu a služby cestovního ruchu a průvodcovství.

Po příjezdu do místa určení jsme jako první navštívili Jurkovičův dům. Tato prohlídka byla pod vedením Jany Lenhartové z místní cestovní agentury Luhanka. Zazněl průřez historií i současností. Studenti mohli nahlédnout do interiéru Jurkovičova domu – od recepce, pokojů i do balneo provozu. Největší zajímavostí byla „zlatá vana“, která se využívá k uhličitým koupelím.

Další část exkurze se odehrávala ve společenském domě, kde nás přivítala zástupkyně ředitele paní Králová a personalistka lázní paní Kratochvílová. Po představení lázní a seznámení s provozem, byla studentům představena možnost případného budoucího zaměstnání ve zdejších lázních. Exkurze pokračovala prohlídkou gastro provozu, přes jídelnu, kuchyň, restauraci až k lázeňské cukrárně.

Poslední částí naší exkurze byla návštěva Inhalátoria, kde studenti mohli zhlédnout praktické využití léčivého pramenu Vincentka přímo při aplikaci. Poslední fází prohlídky byla návštěva a ukázka rašelinových koupelí a masérských služeb.

Foto_Luhačovice