V rámci Dnů sociálních služeb jsme dne 4. 9. 2018 se třídami MT2 a CR3 navštívili Den otevřených dveří v Poradně Rožnov, ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s.
Prohlédli jsme si prostory poradny a seznámili se s jejími službami. Jedná se například o odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, preventivní přednášky pro ZŠ, SŠ, SOU, organizace a veřejnost, mateřské centrum domeček a celostátní krizovo-poradenská linka. O práci a službách Poradny se následně živě diskutovalo. Na závěr byli naši žáci pozváni na Tvoření pro jednotlivce i rodiče s dětmi a prohlédli si výstavu výtvarných prací dětí z klientských rodin.
V průběhu školního roku jsme se domluvili s pracovnicemi Poradny na výběru jednoho z témat přednášek pro studenty z oblasti výchovy k zodpovědnému partnerství a zdravému životnímu stylu. Jedná se o tyto témata:
• Partnerský vztah
• Antikoncepce
• Prenatální vývoj
• Poruchy příjmu potravy
Tyto přednášky jsou kromě videoprezentací a filmů doplněny modely, obrazovým materiálem a dalšími pomůckami.