Dne 8. 6. 2018 proběhla pro první až třetí ročník přednáška o protinacistickém odboji na Vsetínsku. Přednášku provedl odborník, který se danou problematikou dlouhodobě zabývá a který pracuje v archivu bezpečnostních složek v Praze. Přednáška představila stručné dějiny domácího i zahraničního protinacistického odboje obecně a následně byla studentům představena problematika odboje na Valašsku včetně fotografií, důležitých osobností (například Josefa Sousedíka, Dajana Murzina), činnosti gestapa a dalších aparátů v oblasti. Přednáška se setkala s velkým úspěchem.

IMG_20180608_082353_HDR