Tematická exkurze na Jurkovičovu rozhlednu

Dne 4. 5. 2018 podnikli naši žáci a vybraní pedagogové jednodenní sportovně – naučnou  tematickou exkurzi na Jurkovičovu rozhlednu v Rožnově pod Radhoštěm. Jako místo srazu bylo určeno parkoviště u Valašského muzea v přírodě. Poté, co dorazili všichni studenti, byla provedena prezence a skupina vyrazila po zelené turistické značce směrem na Jurkovičovu rozhlednu. Před rozhlednou dostali žáci rozchod na to, aby si o uvedené rozhledně zjistili co nejvíce informací na turistické tabuli, případně na svých mobilních telefonech prostřednictvím internetu. Za doprovodu zkušené paní průvodkyně absolvovali žáci poučný výklad o stavbě a historii rozhledny. Zpáteční sestup probíhal po jiné, delší trase, během které si všichni zúčastnění rekapitulovali nově nabyté poznatky. Ty jistě využijí při dalším studiu a zejména při výuce odborných předmětů, jako jsou například Služby cestovního ruchu nebo Práce průvodce a animace.

 

Preventivní přednášce Policie ČR 

Dne 3. 5. 2018 proběhla v prostorách víceúčelové haly naší školy preventivní přednáška ze strany Policie ČR, vedená zkušeným a uznávaným por. Bc. Vladislav Malcharzikem. Policista z územního odboru Vsetín, oddělení tisku a prevence, studentům přednášel o ústavě, listině základních práv a svobod a dále o trestní odpovědnosti. Vysvětloval rozdíly mezi přestupkem a trestným činem a dále vysvětloval, jak zákon pohlíží z hlediska odpovědnosti na osoby do 15 let, na osoby mezi 15 a 18 lety a dále na osoby plnoleté. Během přednášky zaznělo několik případů z praxe. Dále poručík Malcharzik vysvětloval studentům, jak je pohlíženo na zákon týkající se užívání alkoholu a drog a v jakých rovinách lidské činnosti se tyto návykové látky nejvíce projevují. Dále byla probrána témata jako šikana, kyberšikana a nakonec i domácí násilí. Žákům byly rozdány propagační letáky k tématice domácího násilí, kde bylo uvedeno, jak domácí násilí rozpoznat a jak se proti němu bránit. Na závěr zaznělo z řad studentů několik dotazů, často mířených na případy z praxe – jak se zachovat, co je legální a co není. Přednáška byla vyhodnocena jako úspěšná a my za její organizaci děkujeme Mgr. Martinu Jaškovi.

 

preventivní_přednáška_PČR_květen_1