Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení  do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 na základě VYHLÁŠKY č. 353/2016 Sb. v platném znění, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, § 12 do 15. 5. 2018.

Uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity příslušného oboru vzdělávání.

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení pro zájemce o studium 1. ročníku ve školním roce 2018/2019

  1. a)  50% Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (50% = 200 bodů)
  1. průměrný prospěch žáka z 2. pololetí 8. ročníku nebo 1. pololetí 9. ročníku (bude vybrán lepší z těchto průměrů):  průměr 1,00 = 200 bodů, průměr 3,00 = 0 bodů
  2. chování žáka v průběhu studia na základní škole: 3. stupeň z chování = – 100 bodů, 2. stupeň z chování = – 60 bodů
  1. b)   Splnění podmínek zdravotní způsobilosti u oboru vzdělání, které to vyžadují (viz. záložka Uchazeč – Přijímací řízení – Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 bod 4.)
  2. c)   Vyplněná přihláška ke studiu – viz. záložka Uchazeč – Přihláška ke studiu

Další informace o přijímacím řízení získáte u zástupkyně ředitelky školy Mgr. Kristýny Pospíšilové na telefonním čísle 603 105 528 nebo u ředitelky školy Ing. Jolany Marcondes na telefonním čísle 605 215 992.

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 30.4.2018

Ing. Jolana S. Marcondes

ředitelka školy