E X K U R Z E   Š T R A M B E R K – 12. 4. 2018

Dne 12. 4. 2018 v čase 8:00 až 14:00 proběhla tematická exkurze se zaměřením na zeměpis a dějepis, které se zúčastnilo celkem 48 žáků plus dva učitelé (Mgr. Martin Jašek a Mgr. Jiří Hrdý) jako pedagogický dozor. Exkurze se zúčastnili žáci 1. až 3. ročníku. Odjezd od školy proběhl dvěma autobusy v před 9 hodinou oba autobusy dorazily na cílové místo Národní sad Štramberk. Odtud exkurze pokračovala směrem na jeskyni Šipku, kde Lucie Šilbachová a Eliška Tvarůžková z CR 2 přednesly referát na téma historie a nálezy v jeskyni Šipka v rámci procvičování služeb průvodcovství. Zde následoval rozchod, aby si studenti mohli projít okolí jeskyně. Poté exkurze pokračovala směrem na štramberské náměstí, kde byl přednesen referát od Isabely Mechlové (MT 3) a Maria Kudělky (CR 3). Tento referát byl zaměřen na historii, geografii a turistické zajímavosti města Štramberk. Poté skupina navštívila pivovar Štramberk, kde proběhla exkurze od pana sládka, který se zabývá vařením piva. Zde byla možnost ochutnávky pro ty, kteří měli 18 let. Celkově byly k dispozici čtyři druhy piva. Po exkurzi byla možnost se občerstvit. Poslední bod exkurze zahrnoval hrad Štramberk – Štramberskou Trúbu. Většina žáků zůstala dole na hradbách. Ostatní pokračovali až nahoru, kde si prohlédli interiéry tohoto hradu. Při cestě zpět k autobusu si mohli žáci zakoupit Štramberské uši či další pochutiny a suvenýry.

EXKURZE DO SPORTOVNÍHO CENTRA „RETASO“, PROSTŘEDNÍ BEČVA – 16. 4. 2018

Dne 16. 04. 2018 navštívili žáci 1. – 3. ročníku sportovní centrum „RETASO“ na Prostřední  Bečvě. Žáci se seznámili s areálem a vybavením tohoto sportovního centra. Prohlédli si celý areál, sportoviště, ale i zázemí střediska, kuchyň, jídelnu, apod. Poté se zúčastnili sportovního „dopoledne“ – byly pro ně připraveny sportovní a společenské hry v přírodě i v BOWLING CENTRU, které žáci velmi rychle obsadili a po celou dobu využívali, uskutečnil se i turnaj ve stolním tenisu. Poté se žáci zúčastnili ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY O ANIMÁTORSTVÍ, která byla velmi zajímavá, žáci byli ihned „vtaženi“ do děje, zacvičili si, zasmáli se, ale dozvěděli se i spoustu nových, zajímavých informací z oboru ANIMACE. I v diskusi byli neobvykle aktivní, bylo vidět, že je téma zaujalo. V příštím roce plánujeme zajistit pro naše žáky ANIMÁTORSKÝ KURZ, tak aby si rozšířili své odborné portfolio o práci animátora v jakémkoli rekreačním letovisku.

IMG_0312