Školní tematické exkurze do Francie

Ve dnech 25. až 30. března 2018 uspořádala Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. ve spolupráci s CK A21 tematickou exkurzi do Paříže a okolí. Bylo to poprvé, co jsme na tematickou exkurzi přibrali také žáky ze ZŠ Pod Skalkou. V průběhu exkurze měli žáci možnost poznat jedno z nejvýznamnějších kulturních a společenských center Evropy. Cestou se seznámili také s dílčími poznatky z dějin Německa. V Paříži se seznámili se životem Pařížanů, systémem městské hromadné dopravy a gastronomie. Žáci čtvrtých ročníků si zkusili průvodcování v autokaru a ve městě, získávali zkušenosti v oblasti vedení skupiny v zahraničí. Poznali jsme: katedrálu v Chartres, zámek Versailles, zámky na Loiře, Katedrálu Notre Dame de Paris, Královský a Lucemburský palác, Eiffelovu věž, Invalidovnu včetně hrobky Napoleona, Vítězný oblouk, Baziliku Sacré Coeur, muzeum Louvre, Latinskou čtvrť, univerzitu Sorbona, La Defénse a mnoho dalších zajímavostí.

Exkurze byla bohužel poznamenána teroristickým útokem, ke kterému došlo na jihu Francie 3 dny před jejím konáním. V důsledku toho se extrémně zvýšil počet bezpečnostních kontrol u všech hlavních památek Paříže a také u zámku Versailles, např. u Eiffelovy věže se bezpečnostní kontrola protáhla téměř na 2,5 hodiny a byla dokonce dvojitá.

Celkově lze hodnotit exkurzi jako vydařenou. Žáci a hlavně maturitní skupina, která měla tuto exkurzi jako praktickou maturitní práci, si mohla na vlastní kůži vyzkoušet, že cestovní ruch nepřináší pouze krásné zážitky, ale v důsledku politické situace a teroristických útoků také určité problémy.

Krátké video z exkurze viz níže.

Ing. M. Sedláček – vedoucí temat. exkurze