Základní informace

Termín výběrového řízení: 16. září 2017 v Poděbradech

Doba zimní stáže: 10. prosinec 2017 – 9. duben 2018

Odhadovaný ČISTÝ výdělek: 1 855.00 CHF (asi 45 000.00 Kč) za měsíc

Součástí stáže je i dvoutýdenní výuka na soukromé hotelové škole v Lucernu, jejímž cílem je
• Rozšíření a prohloubení znalostí v oblasti němčiny
• Individuální příprava na samotnou praxi
Bližší informace u Mgr. Hrdého nebo u Mgr. Pospíšilové

a také zde: Podklady_ke_Švýcarsku