Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení  do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 na základě VYHLÁŠKY č. 353/2016 Sb. v platném znění ze dne 24. října 2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, § 12 do 31. 8. 2017.

Uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity příslušného oboru vzdělávání.

Kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení pro zájemce o studium 1. ročníku ve školním roce 2017/2018

a)  Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (100% = 200 bodů)

  1. průměrný prospěch žáka z 2. pololetí 8. ročníku nebo 1. pololetí 9. ročníku (bude vybrán lepší z těchto průměrů):  průměr 1,00 = 200 bodů, průměr 3,00 = 0 bodů
  2. chování žáka v průběhu studia na základní škole: 3. stupeň z chování = – 100 bodů, 2. stupeň z chování = – 60 bodů

b)   Splnění podmínek zdravotní způsobilosti u oboru vzdělání, které to vyžadují (viz. záložka Uchazeč – Přijímací řízení – Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 bod 4.)

c)   Vyplněná přihláška ke studiu – viz. záložka Uchazeč – Přihláška ke studiu

Další informace o přijímacím řízení získáte u zástupce ředitelky školy Ing. Milana Sedláčka, DiS. na telefonním čísle 603 105 528 nebo u ředitelky školy Ing. Jolany Marcondes na telefonním čísle 605 215 992.

Počet volných míst pro 2. kolo přijímacího řízení je následující:

  • Management a turismus (65-42-M/02 Cestovní ruch) počet volných míst – 15
  • Wellness a lázeňství, masérské služby (65-42-M/02 Cestovní ruch) počet volných míst – 12