Adaptační kurz

Termín: 7.9. – 9. 9. 2016

Místo: Relax Kyčera, Prostřední Bečva

Adaptační kurz prvních ročníků je součástí preventivního programu školy. Jeho cílem je zajistit nastartování vhodného klimatu v nově se utvářejícím třídním kolektivu.

Žáci se poznávají při hrách a soutěžích mimo areál školy, zažívají situace, kdy si navzájem pomáhají a spolupracují. Kurz napomáhá k navázání přátelských vztahů mezi žáky třídy, žáci se více dozvídají o sobě i svých učitelích.

Kurz probíhal v areálu rekreačního zařízení Relax Kyčera, Prostřední Bečva.

Zvolený areál dobře vyhovoval všem aktivitám, které byly naplánované jako náplň kurzu a proto se poslední tři roky místo neměnilo. Jsou zde dostatečné prostory pro sportovní aktivity, pro hry, společenské aktivity, pro besedy i promítání.

Video z adaptačního kurzu: