Střední škola cestovního ruchu
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

 • DSC_0007.jpg
 • DSC_0015.jpg
 • DSC_0021.jpg
 • DSC_0029-1.jpg
 • DSC_0029-2.jpg
 • DSC_0029.jpg
 • DSC_0037.jpg
 • DSC_0042.jpg
 • DSC_0045.jpg
 • DSC_0051.jpg
 • DSC_0058.jpg
 • DSC_0065.jpg
 • DSC_0094.jpg
 • DSC_0097.jpg
Kontakt

Střední škola cestovního ruchu
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

U Kantorka 406
Rožnov pod Radhoštěm

Tel: 571 648 007
Mobil: 603 106 528
E-mail: info@sscrroznov.cz

Fotogalerie
I-Škola

I-ŠKOLA - usnadněná komunikace mezi školou, žáky a rodiči

Přihlásit se

Školní penzion

penzion-beskyd 

Penzion Beskyd, Dolní Bečva

Napište nám
...
Přihlášky ke studiu již přijímáme.


Do 15. 3. 2015 přihlášku doručte (osobně nebo poštou) do naší školy. Jsme tu každý den do 15:00 hod., přihlášku lze vhodit i do schránky.NEZAPOMEŇTE:

1. klasifikace musí být ověřena školou, u které uchazeč ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku za poslední 2 ročníky. Postačí také úředně ověřená kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základního vzdělání.

2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti studovat zvolený obor u ŠVP Turismus a hotelnictví, Wellness a lázeňství, masérské služby, Kosmetika a vizáže a oboru Rekondiční a sportovní masér 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – 1. KOLO

1. kolo přijímacího řízení se uskuteční dne 22. dubna 2015 do všech oborů denního studia. 

Forma přijímacího řízení

Žáci s rodiči se 22. 4. 2015 (středa) dostaví na informativní schůzku, která proběhne na adrese školy - Střední škola cestovního ruchu a JŠ s právem SJZ, s.r.o., U Kantorka 406, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm – Horní Paseky (cca 600m od hotelu Eroplán směr Frenštát pod Radhoštěm). 

Na schůzce jim budou sděleny informace o podmínkách studia, možnosti ubytování v domově mládeže, možnosti zahraničních stáží a další.  

Kritéria přijímacího řízení

1. průměrný prospěch žáka z 2. pololetí 8. ročníku nebo l. pololetí 9. ročníku (bude vybrán lepší z těchto průměrů)

2. chování žáka na ZŠ

3. splnění podmínek zdravotní způsobilosti - pro ŠVP Turismus a hotelnictví, Wellness a lázeňství, masérské služby, Kosmetika a vizáže a oboru Rekondiční a sportovní masér – se požaduje lékařské potvrzení o zdravotním stavu žáka

 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky přijímacího řízení (pořadí uchazečů, přehled přijatých uchazečů, kritéria přijímacího řízení) budou zveřejněny ihned po ukončení 1. kola přijímacího řízení na veřejně přístupném místě v budově školy a na webových stránkách školy pod přiděleným registračním číslem.
 

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

V případě nenaplnění kapacity (počtu) z 1. kola přijímacího řízení, bude škola přijímat průběžně přihlášky až do naplnění oborů.

Další informace o přijímacím řízení získáte u zástupce ředitele školy Mgr. Jiřího Mačáka na telefonním čísle 571 610 730.

 


JSME NEJLEPŠÍ ŠKOLOU VE ZLÍNSKÉM KRAJI!

 

skenovn0020m 

diplom-nejlep kola ve zk

STŘEDNÍ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU a
jazyková škola

s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.


rožnov pod Radhoštěm

ZALOŽENA V ROCE 1992
V LETOŠNÍM ROCE SLAVÍME 23 LET - VÍCE zde

 
logoskoly

OTEVŘETE SI S NÁMI DVEŘE DO SVĚTA

Rožnov pod Radhoštěm je součástí Zlínského kraje v okrese Vsetín. Leží na řece Rožnovská Bečva na úpatí Vsetínských vrchů a Moravskoslezských Beskyd nedaleko od Valašského Meziříčí. Město je známo především svým Valašským muzeem v přírodě, jehož zakladateli jsou Bohumír a Alois Jaroňkovi.

Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. v Rožnově pod Radhoštěm se nachází v malebném prostředí rožnovských kopců, v srdci Valašska, v kraji čilého cestovního ruchu.

PICT2671mensiA právě sféra služeb cestovního ruchu se stala hlavním zaměřením naší školy. 


Naši žáci nacházejí své uplatnění nejen v cestovních kancelářích, agenturách a hotelových provozech, ale mohou rovněž pracovat ve firmách, které se zabývají vedle ekonomické problematiky a informatiky také širokým spektrem služeb cestovního ruchu.

Velké procento našich absolventů dále pokračuje ve studiu na VOŠ a VŠ nejrůznějších směrů a zaměření.

 

  


       Nabízíme čtyřleté maturitní studium v těchto oborech:

 ♦ Cestovní ruch (ŠVP - Management a turismus)

 ♦ Cestovní ruch (ŠVP – Turismus a hotelnictví)

 ♦ Cestovní ruch (ŠVP – Kosmetika a vizáže) ♦ Masér sportovní a rekondiční (ŠVP - Wellness a lázeňství, masérské služby)


Dále nabízíme tříleté studium s výučním listem v oboru:


♦ Rekondiční a sportovní masér (ŠVP - Masér)
Tyto obory u nás můžete studovat

 ♦ formou denního studia (platí pro všechny obory vzdělání)Pro obor Cestovní ruch navíc nabízíme
 
 


♦ distanční formu studia (5 let) - určeno pro uchazeče, kterým pracovní či jiné okolnosti nedovolují navštěvovat denní formu studia


♦ zkrácenou denní formu studia (1 rok) - určeno pro uchazeče, kteří již vykonali maturitní zkoušku v jiném oboru vzdělání


♦ zkrácenou distanční formu studia (2 roky) - určeno pro uchazeče, kteří již vykonali maturitní zkoušku v jiném oboru vzdělání, a kterým pracovní či jiné okolnosti nedovolují navštěvovat denní formu studia
 


V průběhu studia na  naší škole budete absolvovat 
      buď tuzemské praxe
             ♦ v zařízeních cestovního ruchu (v cestovních kancelářích
                a agenturách, v informačních  centrech)
             ♦ v zařízeních hotelového typu (hotel, restaurace, wellness, reabilitace)

      nebo zahraniční stáže v
             ♦ Německu 
             ♦ Řecku
             ♦ ve Švýcarsku (náš typ, "horké želízko v ohni")
             ♦ nově na Kanárských ostrovech (Španělsko)
             ♦ v Itálii
             ♦ v Anglii