O učiteli

Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů. Obor angličtina – čeština.
  • Vojenské gymnázium J.Žižky z Trocnova, Opava učitelka angličtiny a češtiny.
  • Střední průmyslová škola elektrotechnická R.p.R. po sloučení s odborným učilištěm přejmenovaná na Střední školu informatiky, elektrotechniky a řemesel R.p.R. předsedkyně předmětové komise cizích jazyků.
Podílení na zpracování a vedení řady projektů ESF.
Český jazyk a komunikace, Literatura a kultura, Anglický jazyk.