O učiteli

Filosofická fakulta UP Olomouc, obor teorie kultury.
Pedagogická fakulta Ostravské university, DPS – zaměření učitelství odborných předmětů.
 • Referent programové práce v rámci výběrové rekreace ROH v Mariánských lázních, na Šumavě, v Jeseníkách aj.
 • Stálý zástupce v hotelovém komplexu Praha v Bečiči, Černá Hora, Jugoslávie.
 • Vedoucí odboru programové práce na Správě zotavoven Jeseníky a Beskydy s působností pro celou Moravu.
 • Průvodce cestovního ruchu po zemích Evropy a Asie.
 • Vedoucí rekreačního střediska Cementář na Prostřední Bečvě.
 • Ředitel horského hotelu Kotár na Prostření Bečvě.
 • Učitel odborných předmětů – Střední škola cestovního ruchu, s.r.o, Rožnov R.
 • Zástupce ředitelky školy – Střední škola cestovního ruchu a JŠ s právem SJZ, s.r.o., Rožnov R.
 • Učitel odborných předmětů – Střední škola cestovního ruchu a JŠ s právem SJZ, s.r.o., Rožnov R.
 • Devatenáct let ve funkci vedoucího předmětové komise odborných a posléze i ekonomických předmětů (příprava, garance a realizace odborných tematických exkurzí se zaměřením na průvodcovskou činnost, animaci, dějiny kultury, zeměpis cestovního ruchu a poznání všech druhů služeb CR u nás i v zahraničí).
 • Předseda maturitních komisí a Školní maturitní komisař.
 • Odborné minimum pro začínající podnikatele v oblasti služeb cestovních kanceláří a cestovních agentur.
 • Tutor a tvůrce kurzů LSN Moodl.
 • NIDV Ředitel střední školy a tvorba ŠVP.
 • Učitel střední školy a tvorba ŠVP.
 • V rámci programu SOCRATES spolupráce a návštěva středních škol a zařízení cestovního ruchu v Itálii a Portugalsku.
 • V rámci projektu LEONARDO spolupráce a návštěva střední školy a zařízení cestovního ruchu v Turecku.
 • Kurz Implementace ŠVP do výuky odborných předmětů.
 • Tvorba šablon v rámci programu ESF pro „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠCR a JŠ“.
Dějiny kultury, Služby cestovního ruchu,
Průvodcovství a animace, Wellness a lázeňství.