O učiteli

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm.
Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Učitelství pro střední školy obor Zeměpis – Dějepis.
Obchodně vzdělávací institut Brno, Osvědčení průvodce cestovního ruchu ČR.
Univerzita Tomáše Bati Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Studium k rozšíření odborné kvalifikace – Informační technologie.
  • 2001 – 2004 Geodis Brno
  • 2004 – 2005 Computer Press Brno, externí spolupráce
  • 2005 – dosud SŠCR a JŠ s právem SJZ Rožnov p. R.
  • Projekty:
  • „EU peníze školám“ tvorba digitálních učebních materiálů
  • „Odborné minimum pro začínající podnikatele v oblasti služeb CK a CA“
  • „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠCR a JŠ“
  • „Jazykový pobyt v UK spojený s výukou angličtiny“
  • EU Leonardo da Vinci – Mobility pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě (VETPRO) Palermo – Itálie
  • EU Výměna zkušeností ve výuce odborných předmětů – Fethiye, Mugla, Turecko
Dějepis, Zeměpis cestovního ruchu, Informační a komunikační technologie.