O učiteli

SU Opava, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů CJL a NEJ.
Český jazyk a komunikace,Literatura a kultura a Německý jazyk.