O učiteli

SŠ Hotelová Mariánské Lázně, obor cestovní ruch a společ.stravování, zaměření Ekonomika a provoz hotelů, DPS.
Technika obsluhy a prodeje, Gastronomie.