O učiteli

VŠH Praha, obor hotelnicví, gastronomie a lázeňství, DPS.
Technika obsluhy a prodeje.