Dnes 16.9.2021 jsme s třídou MT2 navštívili Městskou knihovnu v Rožnově pod Radhoštěm.

Žáci se prostřednictvím prezentace seznámili s historií knihovny a její budovy, která by měla v příštích letech projít významnou rekonstrukcí. Prošli si jednotlivá oddělení a dozvěděli se o službách, které knihovna lidem nabízí. Žákům byl vysvětlen systémem třídění literatury pro snadnější orientaci v knihovně a také jsme se dozvěděli více o práci knihovníka.

Dostali jsme potřebné informace o otevírací době, poplatku za registraci, výpůjčním řádu a meziknihovních výpůjčkách. Zvlášť aktuální byly informace o půjčování e-knih bez nutnosti fyzicky knihovnu navštívit. Prohlédli jsme si webové stránky a také jsme se podívali na to, jak používat on-line čtenářské konto. Na závěr jsme se dozvěděli, jak pestrou škálu služeb knihovna zajišťuje a že funguje také jako kulturně-vzdělávací centrum a vydává svůj vlastní zpravodaj Špeky z knihovny.