Školné

Škola je privátním zařízením. Klienti školy přispívají na její provoz následujícím způsobem

1.950,- Kč měsíčně

1.-3. ročník platí 12x ročně

4. ročník platí 10x ročně

Stipendia

  • Školné se snižuje v návaznosti na vysvědčení z 1.pololetí na 2. pololetí školního roku a v návaznosti na vysvědčení z 2. pololetí se školné snižuje na 1. pololetí následujícího školního roku.
  • Pokud žák dosáhne vynikajících studijních výsledků – průměr 1,0,  bude mu poskytnuta sleva 30 % z měsíční ceny školného.
  • Pokud žák dosáhne vynikajících studijních výsledků – samé jedničky a jedna chvalitebná, bude mu poskytnuta sleva 20 % z měsíční ceny školného.
  • Pokud žák dosáhne vynikajících studijních výsledků – samé jedničky a dvě  chvalitebné, bude mu poskytnuta sleva 10 % z měsíční ceny školného.

  • Sourozencům našich žáků poskytujeme slevu 30 % z měsíčního školného. Toto snížení platí jen pro jednoho člena rodiny.

  • Na sociální stipendium mají nárok ti zájemci o studium, kteří žijí pouze s jedním z rodičů a druhý z nich dle rozhodnutí soudu zanedbává placení příspěvků. O jeho udělení mohou požádat vedení školy ještě před vyplněním přihlášky.
  • Vedení školy na základě písemné žádosti podepsané zákonným zástupcem žáka rozhodne do deseti dnů o tom, zda formou sociálního stipendia sníží školné. Školné může být sníženo až o 40% po celou dobu studia.
  • Zájemce o studium tak bude před odevzdáním přihlášky ke studiu dopředu vědět, za jakých finančních podmínek může být ke studiu přijat.

  • Jedná se o finanční odměnu udělovanou jednorázově žákům, kteří dosáhli významného úspěchu v odborných nebo jazykových soutěžích, tj. obsadili první místo.  Jde o částku od 1.000,- Kč na okresní úrovni, 1500,- Kč na krajské úrovni a 2000,- Kč na republikové úrovni. Je vypláceno vždy jednorázově a předáváno slavnostně společně s pamětním listem.